Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Co dalej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi?

Ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji jest procedowana w Sejmie i najprawdopodobniej zostanie uchwalona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Obecnie jest na etapie prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Tytuł zastępczy

Ustawa diametralnie zmienia system wsparcia nowych inwestycji w Polsce, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W chwili obecnej, wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dostępne jest tylko dla inwestycji na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Każdy przedsiębiorca inwestujący na tych ternach może starać się o pozwolenie na działalność w SSE ze względu na nowy projekt inwestycyjny, a wysokość pomocy publicznej zależy od nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy – w Lublinie intensywność pomocy jest najwyższa w Polsce i wynosi 50% dla dużych podmiotów, z kolei sektor MŚP może ubiegać się o wyższe wsparcie - aż do 70%.

Nowa ustawa pozwala na skorzystanie z tej formy pomocy na dowolnych ternach inwestycyjnych, nie tylko na terenach obecnych specjalnych stref ekonomicznych. W przypadku Lublina jest to o tyle istotne, że w chwili obecnej wszystkie nieruchomości niezabudowane na terenie Podstrefy Lublin zostały sprzedane i znajdują się w rękach prywatnych inwestorów – jedyna możliwość uzyskania zezwolenia to wynajęcie powierzchni produkcyjno-magazynowej lub biurowej w już istniejących na terenie strefy obiektach. Wprowadzenie nowych przepisów znacznie poszerzy możliwości inwestycyjne na terenie miasta i jednocześnie pozwoli zachować miastu atut inwestycyjny, jakim jest możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego.

Oczywiście nowe przepisy zawierają znacznie wyższe niż obecnie wymagania dotyczące uzyskania wsparcia w takiej formie. Oprócz kryteriów ilościowych inwestycji, wprowadzone zostaną kryteria jakościowe dotyczące m.in. tworzenia specjalistycznych, wysokopłatnych miejsc pracy. Dodatkowo minimalne parametry inwestycyjne zostaną zwiększone – w szczególności w stosunku do dużych firm. Przedsiębiorca chcący otrzymać decyzję o wsparciu w myśl nowych przepisów będzie musiał zainwestować minimalnie od 10 do 100 mln zł. Minimalna wielkość inwestycji jest uzależniona od relacji przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym ulokowana będzie inwestycja, do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Gdyby nowe przepisy weszły w życie już teraz, duża firma zainteresowana inwestycją w Lublinie i skorzystaniem ze zwolnienia musiałaby zadeklarować inwestycję na poziomie co najmniej 80 mln zł. Nowe przepisy w obecnym kształcie obniżają wymagane nakłady inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o odpowiednio 98%, 95% i 80%. W przypadku Lublina oznacza to że przedsiębiorca ze statusem średniego musiałby zainwestować co najmniej 16 mln zł, mały – 4 mln zł, a mikro – 1,6 mln zł. Warto również wspomnieć, że dla projektów z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu oraz inwestycji w zakresie B+R, wymóg minimalnych nakładów inwestycyjnych również jest obniżony o 80%.

Sama decyzja o wsparciu będzie udzielana na okres od 5 do 10 lat – zależnie od rodzaju i wielkości inwestycji. Dla inwestycji na terenie obecnych stref ekonomicznych czas ten będzie wydłużany o dodatkowe 5 lat.

Nowe przepisy utrudnią, a zarazem ułatwią pozyskanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w Lublinie. Pomoc taką będzie można uzyskać na dowolnym terenie inwestycyjnym, co jest niezaprzeczalnym plusem dla miasta, jednakże minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych będzie stanowić pewną przeszkodę dla nowych inwestycji.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta