Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Dlaczego w Lublinie studiuje tylu międzynarodowych studentów?

Lublin w ostatnich latach stał się jednym z najchętniej wybieranych przez studentów z zagranicy ośrodków akademickich w Polsce. Już od kilku lat jest najbardziej umiędzynarodowionym studencko miastem – przed Warszawą, Krakowem czy Poznaniem. Udało się to dzięki przemyślanej strategii przyjętej sześć lat temu, której efekty są dziś widoczne jak na dłoni.

dlaczego-w-lublinie-studiuje-tylu-studentow-miedzynarodowych

Rok 2018 to początek największego nasilenia się niżu demograficznego, który potrwa do 2024 roku. W związku z tym polskie uczelnie muszą mierzyć się z mniejszą liczbą polskich studentów oraz jeszcze bardziej nasiloną konkurencją, by przyciągnąć do siebie opuszczających szkoły średnie kandydatów na studia. W takiej sytuacji receptą na odwrócenie niekorzystnych trendów jest zachęcanie studentów zagranicznych do podejmowania studiów na krajowych uczelniach. Statystyki pokazują, że najlepiej poradziły sobie z tym lubelskie uniwersytety i szkoły wyższe.

W Polsce zdecydowana większość studentów z zagranicy studiuje w największych i najlepszych ośrodkach akademickich: w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu. Jednak to właśnie w Lublinie zaobserwowano spektakularny wzrost liczby studentów z zagranicy oraz wskaźników umiędzynarodowienia, które powoli zaczynają osiągać relatywnie wysoki poziom niektórych krajów Europy Zachodniej. Było to możliwe dzięki bardzo mocnemu wsparciu miejskiego samorządu, który już w 2011 roku podjął strategiczną decyzję, by dobrowolnie podjąć działania wspierające lubelską akademickość zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki wspólnym wysiłkom miasta i uczelni, osiągnięto efekt synergii, który pozwolił skuteczniej promować potencjał Lublina i sprawić, że międzynarodowi studenci chętniej wybierają nasze miasto od tak uznanych ośrodków, jak Kraków czy Warszawa.

Przyczyn sukcesu lubelskiej akademickości trzeba szukać w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, czyli kluczowym dokumencie określającym kierunki rozwoju miasta. Wskazano tam cztery główne osie rozwojowe Lublina: otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość i akademickość. Tak wyraźne postawienie na sferę uniwersytecką było działaniem pionierskim, niespotykanym w innych miastach – nawet tych o bogatych tradycjach akademickich. Decyzja ta miała jednak bardzo solidne podstawy: sektor akademicki w Lublinie generuje 18% lokalnego PKB, co piąty mieszkaniec Lublina jest studentem, zaś obecność sektora akademickiego ma wpływ praktycznie na każdą sferę życia miasta.

Zapisy Strategii Lublin 2020 w jej części poświęconej akademickości, a w szczególności punkt „umiędzynarodowienie uczelni”, pozwoliły władzom miasta na podejmowanie działań w ścisłej współpracy z lubelskim ekosystemem akademickim i biznesowym mających na celu zwiększenie liczby studentów cudzoziemców. Przykładem tego jest kluczowy dla całego procesu program „Study in Lublin”, dzięki któremu młodzież z niemal całego świata jest w stanie bezpośrednio zapoznać się z możliwościami studiowania w Lublinie, a następnie już po przyjeździe do naszego miasta mogą się poczuć tu jak w domu. Dodatkowo, bardzo wiele działań na rzecz studentów z zagranicy prowadzą w Lublinie same uczelnie, dziesiątki organizacji pozarządowych, biznes, administracja rządowa oraz służby zapewniające bezpieczeństwo państwa. Władze Lublina dbają o to, by wspierać wszystkie procesy, dzięki którym lubelska dydaktyka będzie stawać się coraz bardziej umiędzynarodowiona, ponieważ dzięki temu wzrastać będzie też stopień internacjonalizacji innowacyjnych badań lubelskich naukowców, a tym samym potencjał akademicki całego ekosystemu uniwersyteckiego w Lublinie.

Efektem pracy samorządu Lublina w ścisłej współpracy z uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi, w mieście dynamicznie rośnie liczba studentów cudzoziemców. W roku akademickim 2010/2011 było ich ponad 1400, co stanowiło wówczas jedynie prawie 1,7% ogółu wszystkich studentów w mieście. Liczba ta wzrosła znacząco w roku akademickim 2017/2018 do 6 312 osób z 92 państw, co stanowi niemal 10% ogółu studentów. Dla wielu może to być dużym zaskoczeniem, ale poza studentami z nieodległych Ukrainy i Białorusi, największe grupy cudzoziemców studiujących na lubelskich uczelniach pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Tajlandii, Norwegii i Indii. Co jednak najważniejsze, widzimy, że studenci zagraniczni w Lublinie czują się tutaj naprawdę dobrze, a po powrocie do swoich krajów polecają nasze miasto do studiowania swoim młodszym koleżankom i kolegom, a rodzinom i znajomym do odwiedzenia w czasie wolnym i poznania niesamowitego klimatu Lublina.


"Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia 2.0" - jedyna taka konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale również w skali ogólnopolskiej. Dowiedz się więcej tutaj lub na stronie konferencji www.iis-conference.lublin.eu.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta