Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Dodatkowe dofinansowanie projektów transportowych dla Lublina!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznało Gminie Lublin dodatkowe fundusze na realizację projektów transportowych! Dofinansowana inwestycja zakłada m.in. zakup trolejbusów i autobusów elektrycznych.

Tytuł zastępczy

Miasto Lublin otrzymało dofinansowanie projektów związanych z rozbudową sieci komunikacji zbiorowej! Dodatkowa kwota 34,4 mln zł ma zostać przeznaczona na poprawę mobilności w mieście i zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przyznane środki finansowe przyczynią się do poprawy mobilności transportowej oraz upłynnienia ruchu w mieście. Przełoży się to na realne korzyści dla mieszkańców tj. poprawę komfortu oraz skrócenie czasu podróżowania komunikacją miejską. Poza tym środki zostaną wykorzystane na wdrożenie nowoczesnego systemu biletu elektronicznego.

- „Nowoczesna, ekologiczna komunikacja miejska z korzyścią dla mieszkańców i środowiska – taki efekt osiągnie Lublin dzięki dodatkowym środkom unijnym, które pozwolą na kontynuację rozwoju nisko i zeroemisyjnego taboru komunikacji miejskiej. To kolejny krok Lublina w kierunku szeroko pojętej elektromobilności” - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

- „Dodatkowe środki, które przekazujemy na przyjazny, ekologiczny transport poprawią jakość życia w mieście. Wspieramy zrównoważoną mobilność i zwiększamy dostępność. Nowoczesny tabor umożliwia korzystanie z usług osobom o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności tych z ograniczoną zdolnością ruchową i niepełnosprawnościami. Prawie 35 milionów zł dofinansowania z Programu Polska Wschodnia to korzyść dla mieszkańców, dla których komunikacja będzie bardziej atrakcyjna. To także korzyść dla środowiska, do którego trafi mniej zanieczyszczeń” – dodaje Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycje realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dodatkowe fundusze otrzymają projekty:

  • „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”,
  • „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”,
  • „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”.

Lubelski projekt rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej spotkał się z uznaniem podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Lublin otrzymał tytuł „Top Inwestycji Polski Wschodniej 2019”. Kapituła w uzasadnieniu podkreśliła znaczenie celu projektu, w tym poprawę mobilności w mieście, a także inwestycję w ekologiczny, niskoemisyjny transport miejski. Nagrodę odebrał Prezydent Krzysztof Żuk.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta