Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lublin członkiem EIT Urban Mobility

W dniu 5 grudnia 2018 r. Konsorcjum MOBiLus wygrało projekt ogłoszony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w celu utworzenia wspólnoty wiedzy i innowacji (KIC) w dziedzinie Mobilności w mieście - zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia nowatorskich systemów zapewniających bardziej zrównoważony transport miejski. Od 1 stycznia 2019 r. nosi nazwę EIT Urban Mobility - zrzesza 48 organizacji partnerskich oraz 39 stowarzyszonych m.in. Lublin.

Tytuł zastępczy

Ich wysiłki zostaną połączone w celu wykorzystania nowych instrumentów innowacji w tym, co EIT nazywa "trójkątem wiedzy" ośrodków badawczych, uniwersytetów i przedsiębiorstw. Mówiąc dokładniej, EIT Urban Mobility będzie wykorzystywać fundusze UE do promowania projektów edukacyjnych, przemysłowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych przez organizacje członkowskie zgodnie ze strategią konsorcjum. Projekt potrwa 7 lat, całkowity budżet wynosi 1,6 miliarda euro (2019-2026), w tym finansowany do 400 milionów euro przez EIT, dzięki czemu jest jedną z największych publicznie finansowanych inicjatyw na rzecz transportu miejskiego na świecie. Kwota funduszy przydzielonych na konkretne projekty zależy od wkładów rzeczowych wniesionych przez partnerów projektu

Celem EIT Urban Mobility jest wzmocnienie europejskiej konkurencyjności, poprawa dostępu do mobilności i zwiększenie atrakcyjność miast. Motto konsorcjum „Mobility for Liveable Urban Spaces” (Mobilność dla lepszych warunków w przestrzeni miejskiej) dotyczy przepływu ludności, łączenia społeczności i odtwarzanie na nowo przestrzeni publicznych.

Konsorcjum MOBilus spełnia pięć strategicznych celów:

  • Bycie europejskim motorem wiedzy i innowacji w mobilności
  • Szkolenie następnej generacji praktyków mobilności miejskiej
  • Wykorzystywanie i ulepszanie pomysłów na wdrożenie
  • Napędzanie przyszłych usług mobilności i rozwiązań na rynku
  • Replikować i skalować nowe rozwiązania mobilności w Europie i poza nią

Pierwszych wyników można się spodziewać w 2020 roku.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta