Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Integracja studentow zagranicznych

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego to globalny trend rozwijający się w środowisku akademickim i lokalnym w Polsce. Migracja studentów zagranicznych jest złożonym procesem, w którym uczestniczą studenci, środowiska akademickie, miasta, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorcy. Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z tym procesem jest kwestia integracji studentów z zagranicy.

Tytuł zastępczy

Od wielu lat Lublin jest gospodarzem inicjatyw i wydarzeń wspierające trudny, czasochłonny i pełen wyzwań proces międzykulturowej integracji. Integracja międzykulturowa to termin, którym posługujemy się, opisując sytuację, gdy cudzoziemcy i cudzoziemki przybywający do Lublina, przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, wchodzą w związki i relacje ze społeczeństwem przyjmującym – czyli nami, mieszkańcami i mieszkankami Lublina – oraz na równych prawach uczestniczą w różnych obszarach życia miasta.

W całej Europie przykłada się coraz większą wagę do wspierania procesów integracji cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie lokalnym. Integracja zakłada wychodzenie sobie naprzeciw obu stron – zarówno nowoprzybyłych, jak i „starych” mieszkańców i mieszkanek miasta. Ważne jest zapewnienie migrantom i migrantkom dostępu do tego wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień: pracy, nauki, wsparcia prawnego, możliwości nauki języka, utrzymywania kontaktów towarzyskich czy brania udziału w życiu kulturalnym. Integracja działa w obie strony, choć nie zawsze jest tak, że obie strony muszą włożyć w nią dokładnie tyle samo wysiłku. Innymi słowy: jedna strona musi chcieć się zintegrować, a druga musi to tej pierwszej umożliwić.

W działaniach na rzecz integracji międzykulturowej ważne są więc działania zarówno wobec cudzoziemców i cudzoziemek (wsparcie związane z nauką języka, „oprowadzanie po domu”, wspieranie kompetencji związanych z wejściem na rynek pracy i funkcjonowania w Polsce, pomoc prawna, i in.) jak i społeczeństwa przyjmującego – budowanie kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie procesu uwzględniania potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek we wszystkich zadaniach i usługach publicznych realizowanych na terenie miasta i in.

W Lublinie staramy się pracować w oparciu o model integracji międzykulturowej Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, który został zarekomendowany państwom członkowskim Unii Europejskiej jako modelowa polityka do wdrażania na ich terytoriach. To właśnie miasta są laboratoriami polityki integracyjnej i mają potencjał do wzmacniania spójności społecznej. Rekomendowane działania to promowanie międzykulturowości miasta i budowanie różnorodnej tożsamości miejskiej, przystosowanie polityk, instytucji i usług publicznych do różnorodnych obywateli i obywatelek oraz włączanie migrantów i migrantek w życie społeczne na różnych poziomach decyzyjnych. Działania te podejmowane są przez nas między innymi za pomocą projektów „Lublin dla Wszystkich” i „Komunikacja dla Integracji”. My wszyscy w Lublinie: administracja publiczna, NGOs, uniwersytety jesteśmy otwarci i gotowi do działania zgodnie z modelem integracji międzykulturowej. Zacznijmy pracę razem biorąc udział w konferencji dotyczącej integracji studentów międzynarodowych w dniach 19 i 20 kwietnia w Lublinie.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta