Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Kapitał ludzki i jakość życia atutami Lublina

O atrakcyjności miasta w oczach mieszkańców decydować będą dobre warunki do życia. Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy docenią z kolei jego efektywność kosztową oraz wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Wszystkie te cechy skupia Lublin – miasto o wielkim potencjale biznesowym i przyjaznej atmosferze.

Tytuł zastępczy

Kapitał ludzki Lublina

Siłą Lublina jest kapitał ludzki. Ponad 60 proc. mieszkańców miasta jest w wieku produkcyjnym, a znaczną część tego odsetka stanowią ludzie młodzi – studenci i absolwenci lubelskich uczelni. W mieście funkcjonuje 9 uczelni wyższych, w tym 5 publicznych i 4 prywatne, które każdego roku nadają tytuły zawodowe ponad 18 tysiącom absolwentów.

Liczy się jednak nie tylko ilość, ale również jakość. Szkoły wyższe w Lublinie przedstawiają zróżnicowane profile, dlatego skupiają się na precyzyjnym przekazywaniu wiedzy w konkretnej dziedzinie – w zakresie nauk technicznych, medycznych, humanistycznych lub przyrodniczych. Nie bez znaczenia pozostaje uważne, analityczne spojrzenie władz uczelni na zmieniające się potrzeby rynku pracy w środowisku lokalnym i globalnym. Rokrocznie tworzone są nowe kierunki kształcenia, które skupiają się na danym aspekcie konkretnej dziedziny lub wręcz przeciwnie – pozwalają na wykorzystanie bogatej wiedzy w różnych sektorach gospodarki. Tak rodzi się szeroka grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów, gotowych wejść na rynek pracy.

Lublin od dawna uważany jest za miasto studentów, a od pewnego czasu również za ośrodek akademicki skupiający studentów zagranicznych, którzy stanowią aż 10 proc. wszystkich lubelskich żaków. To nie tylko świadectwo otwartości Lublina na wielokulturowość, ale również szansa na pozyskanie najlepszych specjalistów z całego świata. Ich spojrzenie na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy, wynikającej z uwarunkowań kulturowych i geograficznych, może zaowocować świeżymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w lokalnych badaniach naukowych, kulturze i biznesie.

Jakość życia miarą atrakcyjności miasta

Młodzi ludzie – również ci, którzy przyjechali na studia z innych miejscowości, a nawet krajów – coraz chętniej pozostają w Lublinie. Tu rozpoczynają karierę zawodową i zakładają rodziny. Najważniejszymi tego przyczynami są czynniki takie jak nabierający dynamiki rynek pracy, nowoczesna infrastruktura mieszkaniowa, a także niewysokie koszty utrzymania.

Mimo nieustannego rozwoju Lublin pozostaje miastem pozwalającym na spokojne życie w miarowym tempie. Średnia gęstość zaludnienia oraz wygodne połączenia komunikacyjne w obrębie miasta nie wymuszają życia w biegu, a zieleń miejska daje czas na złapanie oddechu. Oprócz parków miejskich mieszkańcy mają do dyspozycji obszary rekreacyjne w obrębie swoich dzielnic i osiedli – skwery, siłownie na świeżym powietrzu czy świetnie skomunikowaną sieć ścieżek rowerowych, które sięgają aż do Zalewu Zemborzyckiego. Lublinianie czas wolny mogą spędzić w kinie, teatrze, filharmonii czy na jednym z licznych koncertów i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Centrum Spotkań Kultur, bądź wydarzeń sportowych odbywających się między innymi na Stadionie Arena Lublin.

Lato w Lublinie to czas festiwali i licznych wydarzeń kulturalnych, które na dobre wpisały się w kalendarze mieszkańców i turystów. Obecność tych ostatnich, a także coraz częstsze wizyty inwestorów z całego świata oraz uczestników organizowanych w mieście licznych konferencji naukowych i gospodarczych stały się przyczyną pojawiania się kilku kolejnych nowoczesnych hoteli, których oferowana liczba miejsc noclegowych, standardy i ceny wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gości.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta