Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lubelska medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Tytuł zastępczy

Klaster został utworzony w styczniu 2014 roku przez przedstawicieli Miasta Lublin i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju lokalnej branży medycznej i prozdrowotnej.

Obecnie Klaster zrzesza 130 członków, w tym ponad 100 firm. Wśród nich jest 50 prywatnych i państwowych klinik.

Naszym głównym celem jest przedsiębiorczość oraz rozwój działalności B+R+I w branży medycznej i prozdrowotnej.

Pracujemy wspólnie na rzecz najwyższej jakości usług medycznych i prozdrowotnych, dogłębnie rozumiejąc trendy demograficzne i potrzeby społeczne.

Turystyka medyczna przyjazdowa do Lublina i na Lubelszczyznę jest jednym z naszych priorytetów.

Nasi członkowie aktywnie pracują w 11 grupach roboczych, w tym: turystyki medycznej, marketingu i promocji, technologii medycznych – w tym biotechnologii, eksportu, polityki senioralnej, rehabilitacji i stomatologii.

Klaster znany jest z projektów w dziedzinie turystyki medycznej i prozdrowotnej:

Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej - to pierwszy projekt zainicjowany przy bezpośrednim zaangażowaniu podmiotów prywatnych i publicznych o różnym profilu i zainteresowanych ciągłym doskonaleniem świadczonych przez nie usług poprzez wspólne, profesjonalne zarządzanie projektami. Celem projektu jest zachęcenie pacjentów i turystów z innych regionów Polski oraz z zagranicy do odwiedzenia naszego miasta i regionu.

Lubelskie Obserwatorium Turystyki Medycznej - poprzez naszą sieć gromadzimy statystyki wykorzystywane dla potrzeb klastra oraz dla celów badawczych.

Krajowa i międzynarodowa współpraca klastra:

 • Członek Rady Klastrów Branży Medycznej, której hasłem przewodnim jest: „Razem dla innowacyjnej medycyny”.
 • Partner w projekcie "ProVaHealth. - Product Validation in Health, będącym częścią programu EU Interreg BSR realizowanego we współpracy z 17 partnerami z Unii Europejskiej.
 • Uczestnik misji wysokiego szczebla klastrów UE w USA.
 • Partner Parku Naukowego Technopol Tallin - Estonian Connected Health Cluster i Klastra CBM Smart Health (Włochy) w zakresie rozwoju inżynierii medycznej i technologii medycznych.
 • Partner klastra  Kvarner Health Tourism Cluster (Chorwacja), Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (Polska) oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rzecz Rozwoju Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat - Cluster Management Excellence Bronze Label
 • European Enterprise Promotion Awards 2016 (kategoria - Improving Business Environment; szczebel krajowy)
 • Nominacja do tytułu SYMBOL 2016, w kategorii Symbol Rozwoju Regionalnego
 • Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017
 • Nominacja w kategorii “Medical Travel Cluster of the Year” podczas IMTJ Medical Travel Awards 2017;

Więcej informacji na temat działalności Klastra, jego partnerów oraz podjętych inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej: http://medycyna.lublin.eu


Miasto Lublin jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna zaprasza przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane rozwojem turystyki medycznej przyjazdowej w Europie Wschodniej do uczestnictwa w konferencji „Health and Medical Tourism Summit  Eastern Europe 2018”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Zarejestruj się na stronie HMTS Conference

 • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta