Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Klaster Lubelska Medycyna rozwija współpracę międzynarodową

W dniu 12 września w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli szpitali publicznych współpracujących w ramach Klastra Lubelska Medycyna i Galician Health Cluster (Hiszpania).

Tytuł zastępczy

Klaster Lubelska Medycyna jest inicjatywą koordynowaną przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach której współpracuje 130 podmiotów związanych z obszarem medycyny i zdrowia, działających w Lublinie i województwie lubelskim. Galician Health Cluster zrzesza 60 członków – podmioty publiczne i firmy, które koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, technologiach medycznych i nowych technologiach żywienia, telemedycynie i teleopiece.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z kompetencjami podmiotów współpracujących w ramach klastrów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, co pozwala ocenić możliwość realizowania w przyszłości wspólnych projektów. Przedstawiciele strony lubelskiej opowiedzieli o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce i prowadzonych przez Klaster Lubelska Medycyna projektach, mw tym finansowanym z funduszy europejskich, z EFRR i z programu Interreg Kraje Morza Bałtyckiego projekt ProVaHealth – Product Validation in Health. Członkowie Galician Health Cluster zaprezentowali przykłady wdrożonych w ich środowisku rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, logistyki, aplikacji pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami w ochronie zdrowia na poziomie zarówno władz regionalnych, jak i poszczególnych jednostek.

W tym samym dniu z gośćmi z Hiszpanii spotkały się również innowacyjne firmy z Klastra Lubelska Medycyna oraz firmy reprezentujące ekosystem Lubelskiej Wyżyny IT. Współpraca środowiska medycznego i informatycznego to ważny element rozwoju obu tych branż.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta