Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Za nami konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2020

Już po raz 13. odbyła się ogólnokrajowa konferencja "Studenci Zagraniczni w Polsce 2020". Podczas tegorocznej konferencji nagrodę Wschodzącej Gwiazdy Umiędzynarodowienia otrzymała Wiktoria Herun, kierownik referatu umiędzynarodowienia Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, a także koordynator projektu Study in Lublin.

Tytuł zastępczy

Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2020" była już 13. spotkaniem zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach projektu Study in Poland. Wydarzenie ma na celu zintegrowanie środowiska akademickiego w kraju w kontekście umiędzynarodowienia.

W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne, szkolenia i wykłady. Uwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala wręczenia nagrody INTERSTUDENT 2020 dla najlepszych studentów zagranicznych. W poprzednich edycjach laureatami konkursu INTERSTUDENT byli studenci z Lublina: w 2014 roku Vitaliy Smygur z Ukrainy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), a w 2019 roku Danylo Funtovoi z Ukrainy (Politechnika Lubelska). Podczas tegorocznego wydarznia przyznano także tytuły Gwiazd Umiędzynarodowienia osobom związanym ze środowiskiem akademickim.

Lublin wyróżnia się wysokim odsetkiem studentów zagranicznych – stanowią 10 proc. wszystkich tutejszych żaków. W roku akademickim 2019/2020 na 61,5 tys. studentów przypadło niemal 7 tys. studentów zagranicznych. W ten sposób nasze miasto wyrosło na lidera w skali kraju pod względem umiędzynarodowienia szkół wyższych. Warto również zaznaczyć, że obszar akademickości stanowi aż 18% PKB Lublina.


Dowiedz się więcej na temat Akademickiego Lublina na student.lublin.eu

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta