Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Jak skutecznie komunikować gospodarczy potencjał miasta?

Doświadczenia Lublina związane z wieloletnim zarządzaniem wizerunkiem wskazują na ogromy potencjał tkwiący w koncepcji inspiracji. To ona bardzo często jest źródłem nowych pomysłów i idei stanowiących fundament sukcesu przedsiębiorców tworzących unikalne, nieszablonowe rozwiązania biznesowe i technologiczne zmieniające obraz rynku. Ich osiągnięcia są siłą napędową realizowanego od pięciu lat projektu Kreatywni, którego celem jest propagowanie dobrych, rynkowych praktyk będących inspiracją dla wszystkich poszukujących swojej drogi rozwoju.

Tytuł zastępczy

Jak realizowany jest projekt?

„Kreatywni” to fotograficzna i filmowa opowieść o lubelskiej klasie kreatywnej – twórcach i przedsiębiorcach działających na styku wzornictwa, rękodzieła oraz nowych technologii. Projekt powstał z przekonania o tym, że ludzie reprezentujący przemysły kreatywne, dzięki swojej naturalnej skłonności do innowacyjności
i ryzyka stanowią najbardziej progresywną grupę wśród przedsiębiorców, wyróżniając się w miejskim ekosystemie gospodarczym. To oni, konceptualizując, a następnie komercjalizując własne idee i pomysły są siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Ta rozproszona grupa zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie każdego dużego, ambitnego miasta, chcącego przyciągać talenty, rozwijać technologię i budować reputację miejsca przyjaznego do życia i prowadzenia biznesu. W ramach każdej edycji projektu identyfikowanych jest dwanaście osób prowadzących nieszablonową, inspirującą działalność. Zakwalifikowani do projektu przedsiębiorcy biorą udział w rozbudowanej sesji zdjęciowej której produktem wyjściowym są ujęcia portretowe, fotograficzny opis procesu twórczego oraz obraz miejsca pracy i jej efekty. Sesjom fotograficznym towarzyszą pogłębione wywiady, będące źródłem kilkuminutowych dokumentów filmowych. Każdej edycji projektu towarzyszy wernisaż zdjęć połączony z projekcją dokumentów oraz sceniczną prezentacją bohaterów projektu. Ekspozycję tworzą 24 plansze portretowe i reportażowe. Cały materiał zdjęciowy i filmowy jest przekazywany uczestnikom projektu i może być wykorzystywany w promocji ich działalności. Przez kolejny rok składająca się z 24 plansz wystawa podróżuje po Lublinie, Polsce i Europie, promując lubelską kreatywność na festiwalach, w galeriach, uniwersytetach i inkubatorach przedsiębiorczości. Projekt realizują lubelscy twórcy, a jego produkcja finansowana jest z budżetu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Skąd pomysł?

„Kreatywni” są wynikiem wnikliwej obserwacji lubelskiego ekosystemu gospodarczego oraz praktyk związanych z promocją gospodarczą, realizowaną przez miasto przede wszystkim w obszarze komunikacji potencjału inwestycyjnego. Działania te adresowane do potencjalnych inwestorów oraz sektora firm doradczych obejmują głównie promocję zasobów gospodarczych, rynku nieruchomości biurowych oraz terenów inwestycyjnych. Można zatem przyjąć, że mają zdecydowanie „twardy” charakter mierzony rosnącą liczbą wizyt referencyjnych oraz wysokością inwestycji bezpośrednich i liczbą miejsc pracy. Pomimo ewidentnych sukcesów w przyciąganiu inwestycji, budowy infrastruktury oraz widocznego rozwoju średniej przedsiębiorczości odbudowującej w zupełnie innej formie sektor motoryzacyjny, a także notowanej dynamiki sektora IT i BPO, wyzwaniem pozostaje sposób komunikacji oraz dialog z mikro i małymi przedsiębiorcami oraz ich otoczeniem mającymi zdecydowanie największy udział w kształtowaniu lubelskiego ekosystemu gospodarczego. „Kreatywni” są autentycznym przykładem dobrych praktyk prezentując nieznane i nieuświadomione przez otoczenie zasoby tkwiące w niewielkich mikro firmach, doskonale radzących sobie na niszowych rynkach. Promując talenty, projekt stanowi namacalny dowód istnienia lubelskiej klasy kreatywnej transformującej pasję w wartość ekonomiczną. Ich sukces potwierdza tezę o ogromnym potencjale zakumulowanym w drobnej przedsiębiorczości, będącą naturalną przestrzenią rozwoju dla najbardziej pomysłowych i aktywnych oraz potencjalnym źródłem idei dla wielkich i bogatych.

Jakie osiągamy rezultaty?

Dla miasta projekt jest narzędziem komunikacji potencjału gospodarczego oraz interfejsem łączącym praktykę wspierania przedsiębiorczości z jedną z kluczowych tez zapisanych w strategii miasta, głoszącą że kreatywność stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego. Jest także realnym wsparciem promocyjnym przedsiębiorców, w sytuacji gdy tradycyjna pomoc publiczna jest w zasadzie bezradna. Dzięki intensywnej komunikacji projektu i ogniskowaniu zainteresowania mediów, wzrasta świadomość istnienia biznesów biorących w nim udział. Komunikacja ta stanowi nierzadko jedyną aktywność promocyjną uczestników, będąc dla nich impulsem do dalszych działań. W rezultacie pojawiają się nowi klienci, składane są zamówienia, rosną obroty, a biznes rozwija się. Zainteresowanie mediów i odbiór społeczny dowodzą, że obopólnie korzystna współpraca na linii biznes - samorząd jest możliwa przynosząc wymierne efekty wizerunkowe.

W każdej edycji projektu bierze udział 12 przedsiębiorców. W pięciu realizowanych od 2013 roku edycjach prezentowanych było łącznie 48 małych biznesów. Z roku na rok rośnie baza danych potencjalnych bohaterów projektu. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także wydarzenia promujące projekt. W każdym z pięciu dotychczasowych wernisaży wystawy wzięło udział średnio 300 osób, a facebookowy profil polubiło ponad 2 tys. osób. Każda edycja projektu to kilkadziesiąt publikacji prasowych, wywiadów telewizyjnych i radiowych.

Z kreatywnymi Lublinianami można zapoznać się na stronie www.kreatywni.lublin.eu.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta