Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Radom i Starachowice będą współpracowały z Lublinem na rzecz wzmocnienia branży motoryzacyjnej i maszynowej

19 marca prezydenci Lublina, Radomia i Starachowic podpisali list intencyjny, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy oraz dążenie do realizacji wspólnych przedsięwzięć służących wzmocnieniu rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego jako tradycyjnej, sięgającej okresu międzywojennego specjalizacji gospodarczej Polski południowo-wschodniej.

Tytuł zastępczy

Kluczową intencją porozumienia jest stymulowanie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i branż pokrewnych, służące poprawie konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz wzmacnianie powiązań kooperacyjnych poprzez intensyfikację współpracy między sektorem nauki a biznesu. Współpraca zakłada wykorzystanie potencjału powołanego w lutym tego roku w Lublinie klastra „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”, którego misją jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju branży w regionie. Szeroka kooperacja stworzy możliwość synergicznego połączenia różnych branż przemysłu, wsparcia działań służących optymalizacji procesów produkcji oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i naukowych mających na celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego.

Podejmowane działania integracyjne mają służyć nie tylko przedsiębiorstwom z branży, firmom zrzeszonym w klastrze, lecz także samorządom. Z perspektywy lokalnej administracji, istotnym elementem jest budowanie szerszych platform współpracy pozwalających na integrację polityk, zwłaszcza w obszarze rozwoju gospodarki oraz innowacyjności - również w wymiarze ponadregionalnym. Budowa sieci powiązań kooperacyjnych może przełożyć się na wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz ich innowacyjności i zwiększoną podaż wykwalifikowanych kadr oraz w efekcie przyczyni się do poprawy konkurencyjności inwestycyjnej miast, czego skutkiem będzie napływ nowych inwestycji.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta