Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lubelski Creative Lab wzorem dla programów akceleracyjnych

Lubelskie stratupy, według badania Fundacji Startup Poland, stanowią 6 proc. wszystkich tego typu mikrofirm w Polsce. To zasługa kreatywności lublinian, a także wsparcia ze strony samorządu i lokalnych mentorów. Program Creative Lab opracowany przez Urząd Miasta Lublin został uznany za dobrą praktykę we wspieraniu przemysłów kreatywnych.

Tytuł zastępczy

Startup, akceleracja i skalowanie

Pojęcie „startup” nie ma jednej określonej definicji. Najczęściej używany w kontekście tymczasowej organizacji, poszukującej odpowiadającego jej potrzebom i oczekiwaniom modelu biznesowego. Zadaniem programów akceleracyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest pomoc w jego odnalezieniu.

Akceleracja to w przypadku ekosystemów startupowych przyspieszanie rozwoju młodych firm. Skalowanie odnosi się natomiast do rozszerzania ich zasięgu w kontekście grupy odbiorców usług lub produktów, partnerstw w biznesie, nowych pracowników i rynków zbytu. Oba te procesy są esencją programów akceleracyjnych opartych na warsztatach i mentoringu z udziałem specjalistów, a następnie oceny ze strony jury eksperckiego.

Adresatami programów mogą być młode umysły – kreatywne, ale poszukujące konkretnego modelu biznesowego, bezrobotni, chcący rozpocząć działalność gospodarczą, czy doświadczeni przedsiębiorcy stawiający na innowacyjne rozwiązania, często odbiegające od dotychczasowej działalności.

Lubelski Creative Lab dobrą praktyką

Jednym z programów akceleracyjnych Urzędu Miasta Lublin był Creative Lab, program warsztatów biznesowych dla studentów kierunków kreatywnych. Projekt zyskał miano dobrej praktyki, która ma stanowić wzór w tworzeniu tego typu programów i znalazł się w poradniku dla samorządów terytorialnych „Programy akceleracyjne” sporządzonym przez Startup Academy. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Ekosystem startupowy w Lublinie

Lublin jest jednym z najważniejszych ośrodków startupowych w Polsce. Miasto znalazło się na 4. miejscu ex aequo z Poznaniem i Trójmiastem, a za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, w zestawieniu „Polskie Startupy 2018” sporządzonym przez Fundację Startup Poland. Tym samym Lublin okazał się najefektywniejszym ekosystemem dla młodych przedsiębiorców we Wschodniej Polsce.

Urząd Miasta od kilku lat zaangażowany jest w budowanie kultury przedsiębiorczości. W ramach tego zadania, a we współpracy z partnerami lokalnymi, podejmuje działania mające na celu kształtowanie efektywnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi startupów. Rola Urzędu Miasta polega na kojarzeniu pomysłodawców i inwestorów z inkubatorami przedsiębiorczości, mentorami oraz aniołami biznesu, udostępnianiu startupowcom przestrzeni użytkowej i konferencyjnej, a także organizowaniu cyklicznych wydarzeń tematycznych.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta