Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lokalny pakiet wsparcia dla lubelskich przedsiębiorców

Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Niektórzy zamknęli prowadzenie działalności, inni z powodu zagrożenia wirusem, utracili możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty działalności związane np. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne czy czynszami z tytułu najmu lokali.

Tytuł zastępczy

W odpowiedzi na trudną sytuację przedsiębiorców Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk zaproponował lokalny pakiet wsparcia. Kierowany jest on w szczególności do przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, handlową i produkcyjną. Podjęte działania mają na celu ułatwienie funkcjonowania mikro i małym przedsiębiorstwom w okresie obecnego kryzysu.

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców zakłada:

 • możliwość okresowego zwolnienia z płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy, z branż objętych zakazem wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13
  marca 2020 r.
   
 • możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;
   
 • możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty (wymagana jest tu zmiana ustawowa dla uproszczenia procedur i nienaliczania opłaty prolongacyjnej); 
   
 • możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej);
   
 • możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej wnioskowanej zmianie ustawowej).
   

Jak zaznacza Prezydent, te i inne działania pomocowe podejmowane będą na indywidulany wniosek przedsiębiorcy. 

 • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta