Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lubelskie Wyżyny Gospodarcze - wizja rozwoju gospodarczego miasta

Lubelskie Wyżyny Gospodarcze to powstała w lubelskim ratuszu koncepcja kompleksowego opisu oraz wizji rozwoju funkcjonujących w mieście dużych ekosystemów gospodarczych tworzących ekonomiczny krajobraz miasta. Kreują go zarówno tradycyjne branże, mające swoje źródła w industrialnym dziedzictwie Lublina - przemyśle elektromaszynowym, lotniczym, chemicznym i spożywczym, jak i nowoczesne gałęzie przemysłu i usług oparte na technologiach informacyjnych, kapitale ludzkim oraz nowoczesnej infrastrukturze.

lubelskie -wyzyny

Oparta na zasadzie potrójnej helisy, czyli współpracy i interakcji władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu, koncepcja wyróżnia pięć ekosystemów, nawiązując swoim nazewnictwem do geograficznego położenia miasta: Lubelską Wyżynę Motoryzacyjną i Maszynową, Lubelską Wyżynę Lotniczą, Lubelską Wyżynę IT, Lubelską Wyżynę Medyczną oraz Lubelską Wyżynę Biotechnologiczną. Lubelskie Wyżyny Gospodarcze to wybrane sektory gospodarki miasta, w obrębie których współpraca ta przebiega najlepiej i ma na celu podnoszenie konkurencyjności każdego z zaangażowanych podmiotów. Bazują one na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu, w tym unikalnych zasobach, specjalizacjach naukowych i technologicznych oraz głównych kierunkach kształcenia kadr. Priorytetowym założeniem funkcjonowania Lubelskich Wyżyn Gospodarczych jest synergia ekonomicznych i społecznych efektów – mają pełnić rolę tzw. „koni pociągowych” i definiować gospodarczy obraz miasta, oddziałując na pozytywną zmianę strukturalną w gospodarce, czyli wzrost udziału produkcji oraz sprzedaży produktów i usług zaawansowanych.

 

Rozwój Lubelskich Wyżyn Gospodarczych opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania i gotowości do współpracy. Każdy podmiot ekosystemu w większym lub mniejszym stopniu zależny jest od jego otoczenia i w tworzony ekosystem wnosi jakąś część, koncentrując się na korzyściach długoterminowych, a nie krótkoterminowych. Podstawowe działania będą koncentrowały się na tworzeniu warunków dla powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Wspierać je będzie rozwój i szersze wykorzystanie nowych przełomowych produktów i technologii. Działania o charakterze horyzontalnym uzupełnione będą wsparciem dla konkretnych sektorów i technologii.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta