Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

„Czego potrzebuje Lublin?” Miasto oczami mieszkańców

Mieszkańcy są najważniejszym ogniwem w procesie budowania bezpiecznego, nowoczesnego i silnego gospodarczo miasta. Ich opinia stanowi inspirację dla władz samorządowych w realizowaniu swojej misji. W internetowym badaniu ankietowym lublinianie wyrazili swoją opinię na temat miasta i poszczególnych dzielnic. Jakie są wyniki?

Tytuł zastępczy

Lublin w opinii mieszkańców

W kraju i na arenie międzynarodowej Lublin uznawany jest za prężnie rozwijający się ośrodek akademicki i miasto z dużym potencjałem gospodarczym. Pochlebne opinie z zewnątrz to jednak tylko jeden aspekt atrakcyjności miasta. Liczy się również opinia mieszkańców. To ich doświadczenia i odczucia wpływają na wysoki wskaźnik jakości życia w mieście.

Jak się okazuje, Lublin w oczach mieszkańców wypada bardzo pozytywnie. Lublinianie cenią sobie przede wszystkim sprawnie działającą sieć połączeń komunikacyjnych, zarówno w kontekście przemieszczania się samochodem, jak i za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Kolejnym aspektem, który wypadł pozytywnie, jest bezpieczeństwo. Lublinianie deklarują bowiem, że czują się w mieście bezpiecznie zarówno za dnia, jak i nocą.

Lublin, zdaniem mieszkańców, jest również miastem dbającym o edukację, a także sport i rekreację. Lublinianie docenili jakość kształcenia w szkołach podstawowych, dostępność miejsc w przedszkolach i żłobkach, liczbę placów zabaw i terenów zielonych. Uznali też, że miasto zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportów, również w kontekście szeroko rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych.

Priorytety inwestycyjne w Lublinie

Czego potrzebuje Lublin? Z opinii mieszkańców wynika, że najpilniejszą inwestycją powinno być stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Poza tym pojawia się potrzeba przeprowadzenia remontów lub budowy ulic osiedlowych i chodników, które nie tylko wpłyną na estetykę osiedli, ale i bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. Istotną kwestią jest także nieustanne dbanie o istniejącą już infrastrukturę miejską i rekreacyjną, w tym pielęgnacja zieleni, modernizacja placów zabaw czy zachowanie czystości na ulicach.

Przy tym lublinianie pozytywnie oceniają realizację Budżetu Obywatelskiego i zgodnie uważają, że warto wziąć udział w powszechnym głosowaniu w kolejnych edycjach. To sygnał dla władz, że tego typu inicjatywy umożliwiające mieszkańcom decydowanie o realizacji budżetu miasta są niezwykle ważne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Lublin 2030 w kilku słowach

Choć rok 2030 to relatywnie odległa perspektywa, lublinianie już dziś wiedzą, w jakim mieście chcieliby żyć za ponad 10 lat. Marzy im się Lublin przede wszystkim bezpieczny, czysty, zielony i przyjazny. W wizji przyszłości współczesnych mieszkańców pojawia się także obraz miasta nowoczesnego i otwartego. Poza tym ich zdaniem dumę przyniosłaby metropolia z większą liczbą miejsc pracy i terenów rekreacyjnych.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta