Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Kurs na smart: pierwszy Park&Ride i informacja o jakości powietrza w Lublinie

Wysoka jakość życia w mieście i wygodny transport miejski to jedne z cech opisujących miasto inteligentne. W Lublinie uruchomiono na wyświetlaczach ZTM przy przystankach informację o jakości powietrza, a mieszkańcy północnej części Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego już mogą korzystać z pierwszego spotu Park&Ride.

Tytuł zastępczy

Pierwszy parking typu Park&Ride już otwarty

Mieszkańcy mogą już korzystać z pierwszego w Lublinie parkingu typu Park&Ride. Został zlokalizowany przy granicy miasta na terenie nowo wybudowanej pętli „Choiny”. Rozbudowa ul. Choiny, nowa sieć trakcyjna, pętla i parking to inwestycja o łącznej wartości 37 mln zł. To część projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Integracja transportu, nowy, elektromobilny tabor i innowacyjne rozwiązania takie jak parkingi Park&Ride to możliwość płynniejszego poruszania się po mieście dla wszystkich mieszkańców i lepsze połączenie Lublina z Lubelszczyzną. A to wzmacnia nasz potencjał jako regionalnego lidera. Stawiamy na zrównoważoną, nowoczesną i ekologiczną komunikację miejską – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Parking typu Park&Ride przeznaczony jest dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż do centrum miasta. Parking przeznaczony jest dla 54 samochodów osobowych, zawiera także 4 stanowiska typu Kiss&Ride, przeznaczone do krótkiego postoju dla samochodów, które podwożą osoby korzystające z komunikacji miejskiej. W rejonie parkingu znajdują się wiaty wypoczynkowe oraz miejsce na około 100 rowerów.

Pętla „Choiny” to także przystanek końcowy dla autobusów i trolejbusów miejskich. Początkowo do pętli zostaną skierowane 3 linie komunikacji miejskiej (2 trolejbusowe i jedna autobusowa) o numerach 18, 156 i 160. Dziennie na pętli wykonywanych będzie łącznie ponad 400 kursów w obu kierunkach. Odjazd pojazdu w szczycie komunikacyjnym będzie miał miejsce średnio co ok. 5 minut. Częstotliwość kursowania tych linii zostanie utrzymana na obecnym poziomie. Docelowo z pętli skorzystają również autobusy elektryczne. W tym celu na miejscu pojawią się 4 ładowarki dużej mocy.

Kolejne spoty Park&Ride w przygotowaniu do końca 2021 r.:

  • ulica Żeglarska - węzeł przy skrzyżowaniu z ul. Krężnicką,
  • Droga Męczenników Majdanka/ ul. Józefa Franczaka „Lalka” (Felin)
  • Aleja Kraśnicka (w obszarze ul. Wróbla do granic miasta)

Informacja o jakości powietrza na przystankach ZTM

Dane dotyczące jakości powietrza pokażą elektroniczne tablice przy 60 przystankach komunikacji miejskiej. Miasto podejmuje pierwsze testowe działania związane z prezentowaniem informacji w ten sposób.

Wprowadzenie ich na wyświetlaczach ZTM w każdej dzielnicy Lublina jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach społecznej kampanii "Miasto to tez Twój dom - Masz wpływ na dobra atmosferę". Jest to również realizacja jednej z rekomendacji Panelu Obywatelskiego.

Wyświetlacz pokaże aktualny indeks jakości powietrza, określony jako: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły lub bardzo zły, a także informację o średniogodzinowym stężeniu pyłu PM10 i normę maksymalnego stężenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu wynosi ona 150 μg/m3 (średniodobowo).

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta