Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lubelska Wyżyna IT

Lubelskie Wyżyny Gospodarcze to koncepcja kompleksowego opisu oraz wizji rozwoju ekonomicznego miasta. Gospodarczy krajobraz dzisiejszego Lublina, tworzą zarówno tradycyjne branże, przemysł elektromaszynowy, lotniczy, chemiczny czy spożywczy jak i nowoczesne gałęzie gospodarki i usług oparte na technologiach cyfrowych, kapitale ludzkim oraz nowoczesnej infrastrukturze, do których należy przemysł informatyczny tworzący Lubelską Wyżynę IT - najbardziej rozwinięty ekosystem gospodarczy w Lublinie.

Tytuł zastępczy

Specyfiką branży IT/ICT jest bardzo szerokie spektrum tworzących ją firm. Działalność w tym sektorze prowadzą zarówno duże grupy kapitałowe, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ten zróżnicowany krajobraz uzupełniają specjaliści angażujący się w konkretne projekty oraz grono freelancerów. Ich działania skupiają się w licznych inkubatorach i akceleratorach biznesowych, a w branży funkcjonują liczne organizacje pro-biznesowe i grupy nieformalne.

Lubelską branżę informatyczną tworzy dzisiaj ponad 750 zarejestrowanych firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej zatrudniających ponad 5 tys. osób – głównie informatyków rozmaitych specjalności, specjalistów od aplikacji mobilnych, systemów wykorzystywanych w medycynie, a także rozwiązań biznesowych. Na 5 wydziałach informatycznych lubelskich uczelni  kształci się niemal 5,5 tys. studentów. Ich mury opuszcza rocznie ponad 900 absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Przeprowadzone w 2016 roku przez lubelski magistrat badania szkół średnich pokazują, że 8,5% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kontynuujących naukę na uczelniach zdecydowało się na kierunki informatyczne, z których 80% wybrało uczelnie lubelskie. Lubelska branża informatyczna notuje jeden z najwyższych w Polsce wzrost liczby firm IT oraz ICT. W efekcie lubelskie uczelnie konsekwentnie zwiększają nabór na kierunki informatyczne, dopasowując programy kształcenia do potrzeb pracodawców.

Rosnący potencjał branży informatycznej stał się inspiracją do powołania przez Urząd Miasta  programu integracyjnego Lubelska Wyżyna IT. Jego celem jest aktywizacja wszystkich graczy branżowych poprzez integrację środowiska, budowanie informatycznej marki Lublina, promocję miasta i regionu wśród inwestorów branżowych oraz tworzenie warunków dla młodych i zdolnych absolwentów lubelskich uczelni do realizacji swoich zainteresowań i pasji w Lublinie. Podejmowane działania integracyjne i komunikacyjne mają charakter wielopłaszczyznowy i są ukierunkowane na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, specjalistów IT/ICT oraz przedsiębiorców i inwestorów. Lubelskie firmy z branży IT/ICT nawiązując współpracę z uczelniami wspólnie dostosowują programy kształcenia do potrzeb lubelskiego rynku pracy. Pozytywna reakcja rynku komercyjnego pobudza z kolei pionierskie badania, innowacje oraz patenty w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wpływa także na zatrzymanie w Lublinie absolwentów szkół średnich i zachęcenie do studiowania w Lublinie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej, rozwojowej i badawczej do potrzeb firm działających w Lublinie stwarzających szanse na atrakcyjną, interesującą i perspektywiczną pracę.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta