Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Podsumowanie International Health Tourism Forum – Lublin 2019

W dniu 7 października 2019 roku w Ecotech-Complex w Lublinie odbyło się międzynarodowe Forum dedykowane turystyce zdrowotnej – „International Health Tourism Forum – Lublin 2019”. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Lublin jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna.

Tytuł zastępczy

W ubiegłym roku Urząd Miasta Lublin zorganizował międzynarodową konferencję „Health and Medical Tourism Summit – Eastern Europe 2018”. Udział w konferencji wzięło 250 uczestników z 20 państw, 20 pośredników turystyki medycznej oraz 30 panelistów z  krajów takich jak Węgry, Chorwacja, Czechy, Ukraina, Łotwa, Wielka Brytania, Izrael i Stany Zjednoczone. Tegoroczne wydarzenie przyjęło nową formę forum eksperckiego, które przyciągnęło ponad 100 uczestników, w tym ponad 25 prelegentów oraz panelistów między innymi z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Ukrainy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum podjęło kontynuację tematu turystyki zdrowotnej przyjazdowej.

Podczas „International Health Tourism Forum – Lublin 2019” zaproszeni eksperci debatowali nad aktualnymi trendami w turystyce zdrowotnej. Poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem profesjonalnej oferty dla pacjenta zagranicznego. Omówiono docelowe rynki turystyki medycznej, dyskutowano o roli jakości w procesie obsługi pacjenta zagranicznego, zaprezentowano dobre praktyki w turystyce zdrowotnej. Pośrednicy usług medycznych rozmawiali o ich roli w branży oraz o ich doświadczeniach i wizji na przyszłość.

W panelu dedykowanym administracji i klastrom głównym tematem było umiejscowienie turystyki zdrowotnej w strategiach rozwoju konkretnych państw. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak turystyka zdrowotna wpływa na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów i jakie znaczenie będzie miała w przyszłości. Przedstawiciele klastrów i stowarzyszeń wymienili się swoimi doświadczeniami, zaprezentowali dobre praktyki oraz przedstawili, jakie działania podejmują, by turystyka medyczna mogła rozwijać się w danym regionie. Podkreślono istotę współpracy nie tylko na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym.

W jednym z paneli rozmawiano o wpływie technologii medycznych na jakość procesu obsługi pacjentów. Zaprezentowane zostały również dobre praktyki (podmiotów) w turystyce zdrowotnej. Niezwykle ciekawa okazała się dyskusja na temat profilu potencjalnego odbiorcy usług z uwzględnieniem jego oczekiwań związanych między innymi z wiekiem, krajem pochodzenia czy uwarunkowaniami kulturowymi. Prelegenci przedstawili również tematy związane z zarządzaniem jakością i akredytacją w turystyce zdrowotnej oraz nowymi trendami w transgranicznych zakupach i sprzedaży usług medycznych.

Wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym była doskonałą okazją do  poszerzenia wiedzy podmiotów z branży w zakresie specyfiki rynków docelowych.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta