Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lublin w raporcie "Akademickość polskich miast"

Akademickość coraz częściej utożsamiana jest z najważniejszym czynnikiem kształtującym kapitał ludzki, a co za tym idzie mającym istotny wpływ również na innowacyjność, przedsiębiorczość i wzrost gospodarczy miasta. Raport „Akademickość polskich miast” Polskiego Instytutu Ekonomicznego zestawia ośrodki akademickie w Polsce, biorąc pod uwagę składowe takie jak liczba studentów i uczelni w danych miastach, a także poziom umiędzynarodowienia.

Tytuł zastępczy

Akademicki Lublin

Jednym z aspektów ujętych w raporcie jest liczba osób studiujących w poszczególnych miastach w roku akademickim 2017/2018 i ich udział w ogólnej liczbie studentów w Polsce. Lublin znalazł się na 7. miejscu za Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Łodzią i Gdańskiem, ale przed Katowicami czy Rzeszowem. 63 900 lubelskich studentów stanowiło 5% ogółu studentów w kraju. W naszym mieście na 1000 mieszkańców przypadło 188 studentów. Poza tym Lublin z 9 uczelniami uplasował się na 10. miejscu w zestawieniu miast z największą liczbą szkół wyższych.

Nasze miasto może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników umiędzynarodowienia w kraju. W roku akademickim 2018/2019 studiowało tu ponad 6300 obcokrajowców, stanowiąc 10% wszystkich lubelskich studentów. Ta wartość stawia Lublin ex aequo z Warszawą na pozycji lidera wśród dużych ośrodków akademickich. Warto dodać, że lubelscy studenci zagraniczni stanowili w minionym roku akademickim 8,3% wszystkich cudzoziemców na polskich uczelniach.

Pozytywnie wypadła też mobilność rodzimych studentów. W roku akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus na stypendia zagraniczne wyjechały 252 osoby, stanowiące 0,4% wszystkich lubelskich studentów i 7,3% wszystkich polskich studentów, którzy wzięli udział w programie. Tym samym Lublin zajął 6. miejsce w zestawieniu. Na dalszych miejscach uplasował się chociażby Gdańsk, Katowice czy Rzeszów.

Lublin z wysokim Indeksem Akademickości

W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce).

Cechy miasta akademickiego

Według autorów raportu „Akademickość polskich miast” w ocenie poziomu akademickości istnieją kryteria bazujące na danych miękkich. Obok umiędzynarodowienia czy liczby studentów są to elementy polityki lokalnej takie jak otwartość miasta na potrzeby studentów, wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi, współpraca lokalnego samorządu z uczelniami i biznesem czy atrakcyjna oferta kulturalno-rozrywkowa.

Wszystkie te kryteria stały się ważnymi elementami „Strategii rozwoju Lublina na lata 2013-2020” i brane są pod uwagę podczas tworzenia kolejnego dokumentu obejmującego perspektywę rozwoju miasta do 2030 roku. Lublin włącza się w budowanie akademickości poprzez wsparcie uczelni w pozyskiwaniu studentów zagranicznych czy w zwiększaniu mobilności w europejskich i światowych programach wymiany akademickiej. Przy 9 uczelniach (5 publicznych i 4 niepublicznych) działają centra transferu wiedzy i akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Każdego roku przyznawane są miejskie stypendia dla najzdolniejszych studentów, a także nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Poza tym w naszym mieście z powodzeniem funkcjonuje partnerska współpraca według modelu potrójnej helisy, w którym samorząd, przedstawiciele uczelni i lokalni przedsiębiorcy na zasadzie partnerstwa mają okazję podzielić się doświadczeniami czy zasygnalizować potrzeby w zakresie kapitału ludzkiego albo rozwiązań technologicznych. Zapotrzebowanie biznesu na specjalistów wpływa na kształtowanie programów nauczania, a z drugiej strony daje studentom łatwiejszy dostęp do praktyk i staży w wyuczonym zawodzie.

Pełny raport "Akademickość Polskich Miast" dostępny jest TUTAJ.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta