Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Prezentacja raportu „Analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie”

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w dniu 11 grudnia 2018 zorganizował spotkanie na temat rozwoju sektora kreatywnego w Lublinie. Tematem spotkania była prezentacja wyników raportu „Analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie” przygotowanego przez prof. Radosława Mącika z UMCS wraz z zespołem. Raport powstał od czerwca do listopada bieżącego roku w ramach realizacji projektu Regional Creative Industry Alliance będącego częścią programu Interreg Europe.

Tytuł zastępczy

Przeprowadzone badania (ilościowe i jakościowe) oraz analizy zgodnie pokazują duży potencjał Lublina, jako miasta ludzi kreatywnych oraz twórczych. Sektor kreatywny ma potencjał by być wizytówką Lublina - miejscem nie tylko inspiracji, ale także miastem słynącym z ludzi twórczych, pełnych pasji, zaangażowania oraz jakości w podejmowaniu działaniu.

Na koniec 2017 roku w Lublinie było 3364 zarejestrowanych podmiotów z sektora kreatywnego, natomiast dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego było to już blisko 4400 podmiotów. Raport opiewający okres od 2009 do 2017 pokazuje, że sektor kreatywny wzrasta średnio 8% każdego roku na terenie LOF, co przy wzroście 1,7 % dla wszystkich podmiotów jest bardzo dobrym wynikiem.

Raport scharakteryzował dziesięć podsektorów: architekturę, design, rynek wydawniczy, film, muzykę, radio i telewizję, wydarzenia artystyczne, gry i oprogramowanie, reklamę oraz instytucje kultury. Największy udział procentowy w sektorze ma podsektor gier i oprogramowania (32,6%), a kolejnym jest reklama z 19,6% udziałem w sektorze kreatywnym.

Sektor kreatywny jest bardzo zróżnicowany pod kątem formy działalności, z zauważalnym udziałem freelancerów w strukturze. Sektor tworzą głównie przedsiębiorstwa młode – zarówno wiekiem osób je prowadzących, jak i stażem działalności na rynku. Typową formą zatrudnienia w sektorach kreatywnych są częściej umowy krótkoterminowe: umowa o dzieło lub umowa zlecenie, niż umowa o pracę, co wynika z zadaniowej/projektowej specyfiki działania sektora. Odbiorcami działań tego sektora są głównie klienci lokalni (40%), ale 39% osób ma klientów w różnych regionach Polski i/lub zagranicznych, co przy braku specjalizacji i dużym rozproszeniu sektora należy uznać za zjawisko bardzo pozytywne.

Główne atuty miasta to w ocenie badanych: jego wielkość, koszty życia, inspirujący i chętni do działania ludzie, obserwowane korzystne zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat dzieją się w mieście, działanie wielu międzynarodowych organizacji oraz inicjatyw, stopniowe otwieranie się przedsiębiorców na wymianę doświadczeń (m.in. FackUp Nights), a także duży potencjał akademicki.

Przeprowadzone badania oraz analizy pokazały też wiele bolączek, z którymi mierzy się lubelski sektor kreatywny. Badani zwracali uwagę na braku lokalnego popytu oraz brak dużych zleceń z biznesu (w efekcie też braku wyzwań). Lublin oceniany jest jako miasto "dobre na start", lecz występują problemy z zatrzymaniem odpływu wartościowych, kreatywnych jednostek do innych miast. Oprócz wspomnianych powyżej, badani wskazali na niskie zarobki, niska świadomość klientów, oraz brak wsparcia dla sektora. Najsilniej odczuwanymi potrzebami są: integracja środowiska, pomocy w zdobywaniu wiedzy biznesowej oraz pomoc w promocji, w także wsparcie finansowe.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniu, Urząd Miasta Lublin w 2019 roku opracuje spójny program wspierania sektora kreatywnego o charakterze systemowym, a nie w postaci doraźnych inicjatyw.


RAPORT: Analiza Stanu Przemysłów Kreatywnych w Lublinie


Dostępne instrumenty finansowe dla sektora kreatywnego:

Kreatywna Europa
www.kreatywna-europa.eu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
www.rpo.lubelskie.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl

Vienna Calling: Creatives
www.viennabusinessagency.at

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta