Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

"Targi to miejsce prezentacji innowacji produktowych"

Targi pełnią rolę miastotwórczą – budują wizerunek miasta poprzez organizację prestiżowych wydarzeń, takich jak kongresy, uroczyste gale czy konferencje, a generowany ruch turystyczny bezpośrednio wpływa na lokalny rozwój.

Tytuł zastępczy

Rozmowa z Panem Robertem Głowackim – Prezesem Zarządu Targów Lublin S.A.

Targi Lublin istnieją już niemal 20 lat. Skąd pomysł, by je stworzyć?

Rzeczywiście w 1999 r. powstały Międzynarodowe Targi Lubelskie, przekształcone w 2011 r. w Targi Lublin S.A., jednak tak naprawdę tradycje targowe w Lublinie sięgają początku XX wieku – pierwsze wzmianki dotyczą zorganizowanej już w 1901 r., w miejscu obecnego centrum handlowego Lublin Plaza, Wystawy Przemysłowo-Rolniczej. Lata dziewięćdziesiąte były latami świetności imprez targowych – nie było specjalistycznych sklepów, galerii handlowych, oferowany w sprzedaży asortyment był bardzo ograniczony, rynek krajowy nienasycony, a rynki wschodnie dużo bardziej chłonne. Targi miały wtedy charakter typowo sprzedażowy – były miejscem spotkań, w którym zawierano klasyczne transakcje kupna–sprzedaży produktów, których nie można było nabyć, a często nawet zobaczyć nigdzie indziej. W 1999 r. powstała Hala A obecnych Targów Lublin i ich działalność została sformalizowana. Wcześniej Targi nie posiadały własnej przestrzeni wystawienniczej, korzystały z wynajmowanych hal czy namiotów. W 2010 roku jednym z właścicieli Targów zostały Międzynarodowe Targi Poznańskie, które, jako inwestor branżowy, dzięki posiadanemu doświadczeniu, ukierunkowały rozwój lubelskich targów.

Dlaczego zdecydowano się na ulokowanie Targów przy ul. Dworcowej?

Budowa hal targowych w tym miejscu była elementem rewitalizacji części Parku Ludowego, który cechował się wyjątkowo trudnymi warunkami środowiskowymi i był poniekąd miejscem składowania odpadów poprzemysłowych. Jednak o wyborze miejsca lokalizacji zdecydowało przede wszystkim położenie w centrum miasta oraz bliskość Dworca PKP. Obecnie hale targowe budowane są często na obszarach podmiejskich – sprawdza się to szczególnie w sytuacji, gdy specjalizują się one w imprezach wystawienniczo-targowych o charakterze B2B. Targi Lublin, oprócz wydarzeń biznesowych, organizują szereg imprez dedykowanych mieszkańcom miasta i regionu, stąd położenie w centrum Lublina, w miejscu o doskonałej dostępności komunikacyjnej, zyskuje na znaczeniu.

Czy istnieje przepis na idealną imprezę targową?

Dziś kluczowym celem targów nie jest sprzedaż, a promocja – stają się one miejscem prezentacji innowacji produktowych, zapoznawania się z nowoczesnymi technologiami, a także tworzą możliwości przetestowania prezentowanych rozwiązań w praktyce. Dbamy o to, by oferta wydarzeń organizowanych w Targach Lublin odpowiadała potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców, i wynikała ze specjalizacji miasta i regionu. Dobra impreza targowa łączy w sobie element wystawienniczy, merytoryczno-szkoleniowy (w postaci organizowanych przy targach konferencji), innowacyjny a przy tym daje możliwość przetestowania prezentowanych produktów. To właśnie połączenie tych kwestii buduje przewagę konkurencyjną targów w porównaniu do popularnej w ostatnich latach promocji internetowej. Jednak sukces targów to także dobra współpraca wielu instytucji i biznesu oraz ludzie – organizacja wydarzeń targowych to bardzo odpowiedzialna i stresująca praca. Wymaga całkowitego zaangażowania, kreatywności, umiejętności działania pod presją czasu i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Jaką rolę odgrywają targi Lublin w mieście?

Targi pełnią rolę miastotwórczą – budują wizerunek miasta poprzez organizację prestiżowych wydarzeń, takich jak kongresy, uroczyste gale czy konferencje. Biznesowy i prywatny ruch turystyczny, generowane przez wydarzenia o krajowym i międzynarodowym zasięgu, bezpośrednio wpływają na rozwój lokalnego rynku. Wartość dodana dla miasta płynie z aktywizacji mieszkańców i pobudzenia sektora usług. Szacuje się, że jedna osoba odwiedzająca targi zostawia w mieście od 1 do 2 tys. zł, a rocznie Targi Lublin odwiedza około 160 tys. osób.

Jak wygląda przyszłość Targów Lublin?

W ostatnim czasie sytuacja Targów Lublin zdecydowanie się poprawiła mimo zmian, jakie zachodzą w ich otoczeniu. Targi, mimo zajmowanego drugiego miejsca w Polsce Wschodniej pod względem oferowanej powierzchni wystawienniczej, mają silną, stale rosnącą konkurencję ze strony innych obiektów konferencyjno-wystawienniczych. Stąd tak ważna jest ich specjalizacja odpowiadająca potrzebom regionu i miasta. Niestety karty były poniekąd rozdawane w latach 90. – od tamtej pory Gdańsk specjalizuje się w tematach kolejnictwa, Poznań stawia na meble, Bielsko-Biała to energetyka, a Międzyzdroje ciepłownictwo. W Lublinie obecnie na nowo budujemy pozycję i specjalizację, szukamy niszy, która mogłaby stać się naszą domeną. Nieustannie dążymy do zwiększającej się liczby wystawców organizując wydarzenia odpowiadające obowiązującym trendom, bo ludzie wciąż cenią sobie możliwość spotkania się i fizycznego zapoznania z produktami.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta