Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Konferencja IIS 2.0

"Integracja studentów z zagranicy: perspektywy miast, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich 2.0” – jedyna taka konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale również w skali ogólnopolskiej odbyła się 19–20 kwietnia w Lublinie – mieście wielokulturowym.

Tytuł zastępczy

Przez dwa dni w Lublinie zgromadzili się zagraniczni goście ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch, a także przedstawiciele miast i uczelni z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Krakowa, Warszawy i Białegostoku aby wymienić swoje poglądy w dyskusjach oraz warsztatach, angażując przy tym do aktywności pozostałych uczestników wydarzenia.

Jak współpracować i integrować wielokulturowe grupy, jakie stawia to przed kadrą naukową i administracyjna wyzwania oraz jakie są nowe strategie sukcesu w internacjonalizacji akademickiej i rozwoju współpracy międzynarodowych sieci edukacyjnych przedstawił Prof. Robert Frankel. Profesor Frankel ma wieloletnie doświadczenie z integracją studentów, ponieważ sam był studentem zagranicznym, a obecnie jest Dyrektorem Katedry Marketingu i Logistyki na Uniwersytecie Północnej Florydy w Stanach Zjednoczonych. Ścieżkę prawidłowego rozwoju edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży dostosowaną do obecnych warunków rozwoju technologicznego w XXI wieku zaprezentował dr Conrad Huges Dyrektor La Grande Boissiere z Międzynarodowej Szkoły Genewskiej w Szwajcarii. Ilyas Nagdee ze Światowego Stowarzyszenia Studentów zaprezentował działania stowarzyszenia jakie podejmuje w walce o równe traktowanie studentów na całym świecie oraz ostatniej kampanii promocyjnej poświęconej współpracy w wielokulturowym środowisku. Pani Zofia Sawicka opowiedziała o aktualnych możliwościach internalizacji szkolnictwa wyższego zarówno dla uczelni, ale także dla studenta, które powstają dzięki pomocy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z Warszawy. Natomiast Pani Paulina Babsi – ekspert z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła obecny rynek pracy dla zagranicznych studentów oraz  współpracę z biznesem w tym zakresie.

Podczas dwudniowej konferencji, która zgromadziła ponad 180 osób, omówione zostały tematy dotyczące integracji studentów zagranicznych oraz przeprowadzone warsztaty eksperckie. Wśród uczestników byli przedstawiciele większości krajów europejskich zaangażowani w integrację studentów zagranicznych w nowych środowiskach, a także sami studenci zagraniczni studiujący w Polsce.

Konferencja miała na celu poznanie i opracowanie nowych dobrych praktyk integrujących studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, pokazanie korzyści płynących z obecności studentów w mieści oraz opracowanie systemu współpracy Miasto-Uczelnia-Biznes-NGO.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta