Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Informacje Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o posiadanych aktualnie środkach.

Tytuł zastępczy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że aktualnie posiada środki finansowe na:

- organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Forma ta umożliwia Pracodawcy zweryfikowanie praktycznych umiejętności zawodowych potencjalnego pracownika, bez ponoszenia kosztów związanych z jego zatrudnieniem.

- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do wysokości 6-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

- organizację prac interwencyjnych z 6-cio miesięcznym okresem refundacji w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Warunkiem skorzystania z ww. form wsparcia jest organizacja stażu lub zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Za czas odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium, a w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych wynagrodzenie za pracę wypłacane przez pracodawcę.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

- na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

- telefonicznie pod nr.tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44

- wysyłając zapytanie na adres: praca@mup.lublin.pl

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta