Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Projekt unijny „DigitaliseSME" dla sektora MŚP

„DigitaliseSME” to projekt wspierający transformację cyfrową, dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji w Europie. Dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Tytuł zastępczy

Celem projektu „DigitaliseSME” jest wyrównywanie szans i podnoszenie konkurencyjności na rynku w sektorze małych i średnich firm. Polega na połączeniu przedsiębiorstwa, wykazującego potrzebę implementacji rozwiązań z zakresu cyfryzacji, oraz eksperta w tej dziedzinie. Współpraca trwa przez miesiąc, przy czym 2 tygodnie specjalista ds. cyfryzacji ma obowiązek spędzić bezpośrednio w siedzibie firmy.

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 499 pracowników, zarejestrowane na terenie jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, z silną potrzebą wdrożenia nowych technologii cyfrowych w swojej działalności.

Ekspertem może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w danych rozwiązaniach i posiadające odpowiednią wiedzę oraz technologie do wdrożenia w innych firmach. Osoba pełniąca funkcję eksperta musi wykazać udokumentowaną  znajomość języków obcych, a przynajmniej języka angielskiego.

Ekspert otrzymuje dotację ze środków Unii Europejskiej. Po stronie firmy uczestniczącej w programie leży opłata za zakwaterowanie i wyżywienia przydzielonego eksperta podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta