Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Możliwość testów w ramach programu ProVa Health

Gmina Lublin, jako partner projektu ProVa Health współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza przedsiębiorstwa spełniające kryterium MŚP do aplikowania o możliwość walidacji produktów lub usług z obszaru medycyny i zdrowia w środowisku międzynarodowym w państwach Regioniu Morza Bałtyckiego.

Tytuł zastępczy

Jeżeli Państwa firma zalicza się do kategorii MŚP i prowadzi działalność w obszarze zdrowia i medycyny, zapraszamy do aplikowania do udziału w walidacji Państwa produktów lub usług w środowisku międzynarodowym w jednym z 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriów działających w obszarze innowacji w zdrowiu i medycynie.

Walidacja/testowanie innowacji będzie odbywało się w ramach projektu ProVaHealth współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu ma na celu ograniczenie barier w zakresie wdrażania innowacji na rynek oraz ułatwienie dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru medycyny i zdrowia. Celem głównym projektu jest stworzenie ponadnarodowej sieci Żywych Laboratoriów w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu możliwości testowania produktów i usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriach.

W tym celu poszukujemy 14 firm z sektora MŚP, działających w obszarze medycyny i zdrowia, zlokalizowanych w regionie Morza Bałtyckiego, które są zainteresowane testowaniem swoich produktów lub usług w jednym z naszych wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriów. W szczególności poszukujemy MŚP z pomysłem, który wymaga dopracowania przed wprowadzeniem go na rynek lub MŚP które chcą wprowadzić posiadany już produkt lub usługę na rynek międzynarodowy w regionie Morza Bałtyckiego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym projekcie:

Proces rozpoczyna się od przesłania szczegółowych informacji o Państwa potrzebach, poprzez wypełnienie formularza, który znajdą Państwo pod poniższym linkiem, nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.. Otrzymane od Państwa informacje zostaną przekazywane do 14 Żywych Laboratoriów biorących udział w projekcie. Te z Żywych Laboratoriów, które uznają, że mogą odpowiedzieć na Państwa potrzeby, przekażą Państwu swoją propozycję testowania /walidacji Państwa produktu lub usługi.

Istnieje kilka kryteriów ostatecznego wyboru MŚP do testów, które zostaną Państwu precyzyjnie przedstawione w kolejnym etapie procesu, nie mnie jednak Państwa udział w testach będzie w dużej mierze uzależniony od zakresu oczekiwanych usług, wyboru Żywego Laboratorium w którym zechcą Państwo testować swoje rozwiązanie i akceptacji przez Państwa zaproponowanych warunków testów/ walidacji produktów lub usług.

Pełna lista Żywych Laboratoriów - partnerów projektu ProVaHealthLiving Labs znajduje się na stronie http://scanbaltbusiness.com/listings/living-labs/.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt: Urząd Miasta Lublin, Marzena Strok-Sadło, e-mail:msadlo@lublin.eu lub telefonicznie: +48 81 466 25 05.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta