Przemysł motoryzacyjny i maszynowy

Przemysł motoryzacyjny i maszynowy

Lublin to miasto o niezwykle bogatych tradycjach przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego sięgających okresu dwudziestolecia międzywojennego – ważny punkt na mapie produkcji samochodów osobowych i ciężarowych, traktorów, autobusów oraz sprzętu lotniczego.

Tradycję Fabryki Samochodów Ciężarowych, Peugeota i Daewoo kontynuuje obecnie kilkadziesiąt małych i średnich firm wykorzystujących zasoby i wieloletnie doświadczenia lubelskiego przemysłu. Istotną grupę stanowią poddostawcy wytwarzający elementy pojazdów produkowanych na liniach montażowych wielkich koncernów motoryzacyjnych. Kolejną grupę tworzą firmy kreujące innowacyjne rozwiązania technologiczne stanowiące część szerszego procesu produkcyjnego skierowane bezpośrednio do klienta końcowego.

Istotną część lubelskiej branży zaawansowanych technologii inżynieryjnych stanowią centra R&D specjalizujące się projektowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych na potrzeby zleceniodawców branżowych. Zakres ich działalności obejmuje projektowanie konstrukcji, modelowanie procesów oraz zabezpieczenie produkcyjnej dokumentacji technicznej. Lubelskie firmy tego sektora reprezentują branżą lotniczą, samochodową, maszynową oraz pracują dla sektora kosmicznego.

Przetwórstwo żywności

Przetwórstwo żywności

Lublin jest istotnym ośrodkiem rozwoju przemysłu przetwórstwa żywności dzięki wieloletnim tradycjom i położeniu w centrum dużego regionu rolniczego.

Region lubelski to polskie centrum produkcji rolniczej – dostarcza 1/3 surowców na krajowy rynek. Sprzyja temu ukształtowanie powierzchni, klimat oraz wysokiej klasy gleby. Uprawy zbóż, roślin przemysłowych, warzywnictwa, sadownictwa, a także hodowla tworzą bazę surowcową dla miejskiego przemysłu przetwórstwa żywności. Ponadto dynamicznie rozwija się sektor żywności ekologicznej – 2000 gospodarstw odpowiada na potrzeby rynku związane ze zdrowym żywieniem.

Najsilniejsze sektory w Lublinie to przemysł zbożowo-młynarski, owocowo-warzywny, mleczarski, mięsny, piwowarski, zielarski, pszczelarski, tytoniowy i spirytusowy. Przedsiębiorstwa korzystają ze współpracy z uczelniami nad rozwojem innowacji technologicznych i produktowych.  Rolnicy są otwarci na kooperację w zakresie wprowadzania nowych upraw pod kątem potrzeb przemysłu. Dodatkowym atutem jest korzystne geostrategiczne położenie Lublina, dobra infrastruktura transportowa oraz rozwój przedsiębiorstw logistycznych w mieście, dzięki czemu firmy z sektora mogą prowadzić efektywną dystrybucję swoich produktów.

Pozostałe sektory przemysłu

Pozostałe sektory przemysłu

Lublin – największy ośrodek przemysłowy we wschodniej Polsce – ma bardzo bogate tradycje przemysłowe, jest lokalizacją wielu firm o znaczącej pozycji na rynku europejskim, a także oferuje atrakcyjne perspektywy rozwoju zapewniając niezbędną infrastrukturę.

Lublin jest miejscem rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Poza przemysłem motoryzacyjnym i maszynowym oraz przetwórstwem żywności są to m.in. poligrafia, przemysł metalowy, wytwarzanie materiałów budowlanych czy przemysł skórzany. Wszystkie te branże łączą bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu w Lublinie dzięki terenom przystosowanym do rozwoju przemysłu i wyposażonym w niezbędną infrastrukturę, czego przykładem jest Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Felin, większe możliwości znalezienia pracowników niż w

zachodniej części Polski, a także dostępność transportowa Lublina zapewniona dzięki lotnisku oraz modernizowanym trasom tranzytowym dla transportu samochodowego i linii kolejowej, która pozwala na dostęp do terminalu DCT i portów morskich na Bałtyku. Rozwój przemysłu w Lublinie jest wspierany przez wysokiej jakości techniczne szkoły średnie oraz uniwersytety, w tym Politechnikę Lubelską, które nawiązują z przedsiębiorstwami współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz przygotowania odpowiadających rynkowym potrzebom programów nauczania.

Logistyka

Logistyka

Lublin ma warunki – strategiczne położenie i infrastrukturę – by zostać głównym centrum logistycznym wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Zawdzięcza to bardzo korzystnemu położeniu na przecięciu szlaków transportowych z krajów nadbałtyckich na Bałkany oraz z Europy Zachodniej do Ukrainy i Rosji oraz na stale rozwijanej sieci infrastruktury transportowej i dostępności zasobów niezbędnych dla inwestorów branżowych.  Lublin jest otoczony drogami ekspresowymi o wysokiej przepustowości. Infrastruktura kolejowa pozwala na transport dóbr na wschód Europy oraz w stronę portów morskich na Bałtyku. Lubelskie lotnisko oferuje usługi towarowego punktu przeładunkowego.

Lublin jest zasobny w tereny inwestycyjne dla branży logistycznej oraz deweloperów przemysłowych, a instytucje samorządowe oferują przedsiębiorcom pełne wsparcie podczas procesu inwestycyjnego. Rynek pracy obfituje w wykwalifikowanych pracowników, których kształci m.in. Politechnika Lubelska i Technikum Transportowo-Komunikacyjne. Potwierdzeniem atrakcyjnej oferty miasta dla branży logistycznej i deweloperów przemysłowych są ulokowane w Lublinie inwestycje światowych potentatów sektora.

Nowoczesne usługi biznesowe

Nowoczesne usługi biznesowe

Lublin postrzegany jest obecnie jako kluczowa lokalizacja dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce Wschodniej dzięki wysokiej jakości życia w mieście oraz dostępności powierzchni biurowych.

Lublin jest jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności BPO. Szybki wzrost znaczenia tego sektora w Lublinie w ostatnich latach wynikał z dogodnego położenia miasta i jego doskonałej dostępności komunikacyjnej, licznych projektów infrastrukturalnych, dużej liczby wykwalifikowanych pracowników oraz rozwijającego się rynku biurowego. Zdecydowana większość działających w Lublinie centrów BPO, SSC, IT, F&A oraz B+R została uruchomiona w ciągu ostatnich pięciu lat. Lubelskie centra usług biznesowych poszerzyły zakres swojej działalności od czasu ich uruchomienia, a poziom zaawansowania oferowanych przez większość podmiotów usług wzrósł. Tym dwóm aspektom towarzyszył również wzrost liczby miejsc pracy.

Pośród firm z tego sektora, ponad dziesięciu międzynarodowych inwestorów zatrudnia ponad 100 osób. Lublin to także największe zagłębie nowoczesnych powierzchni biurowych oraz nieruchomości pod inwestycje we wschodniej części kraju z jedną z najwyższych dynamik przyrostu powierzchni biurowej w Polsce. Do przewag Lublina należą również wyraźnie bardziej konkurencyjne niż w największych polskich aglomeracjach koszty najmu powierzchni oraz znacząco niższe stawki transakcyjne przy zakupie nieruchomości. Miasto jest rezerwuarem wykształconej kadry dla firm z sektora BPO/SSC. Lubelskie uczelnie wyższe co roku zasilają rynek pracy niemal 20 tysiącami absolwentów, a liczną grupę pracowników stanowią osoby z doświadczeniem zdobytym na rynku wyspecjalizowanych usług dla biznesu.

Usługi IT

Usługi IT

Lublin posiada jeden z najlepiej rozwiniętych ekosystemów IT w Polsce w postaci Lubelskiej Wyżyny IT (LWIT), który wspiera ciągle zwiększająca się pula informatycznych talentów oraz możliwości lokalizacji firm w nowoczesnych biurowcach.

Lublin to jeden z największych ekosystemów informatycznych w kraju oraz jedno z najbardziej  perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT. W mieście prowadzi działalność większość uznanych polskich firm z branży, a także wiele firm zagranicznych o międzynarodowej renomie. Szanse na rozwój kariery w tym sektorze widzą studenci lubelskich uniwersytetów studiujący w ramach programów tworzonych we współpracy z firmami informatycznymi i odpowiadających potrzebom branży. Dzięki temu sektor IT w Lublinie jest ciągle wspierany pulą talentów wyszkolonych i gotowych do podjęcia pracy w zawodzie.

Ponadto wielkość branży, która zatrudnia już ponad 5 tysięcy osób, sprawia, że na rynku można również znaleźć doświadczonych informatyków. Niewielka odległość od Ukrainy jest również szansą na pozyskanie z tamtejszego rynku wykwalifikowanych pracowników. Zespół zbudowany w ten sposób może w Lublinie korzystać z nowoczesnych powierzchni biurowych, dzięki ich wysokiej podaży i niższych cenach, niż w innych kluczowych ośrodkach rozwoju sektora w Polsce. Stwarza to komfortowe i przyjazne warunki do kreatywnej pracy, co również ma pozytywny wpływ na integrację pracowników sektora w ramach ekosystemu LWIT podczas organizowanych spotkań np. dla entuzjastów technologii.

Sektor medyczny

Sektor medyczny

Wysoko oceniany lubelski sektor medyczny opiera się na najwyższej jakości usługach medycznych oraz rozwojowej branży biotechnologii, a jego siłą napędową jest mocne zaplecze akademickie.

W mieście działa 13 dobrze wyposażonych szpitali, w tym cztery szpitale kliniczne przy Uniwersytecie Medycznym, które edukują przyszły personel medyczny oraz są miejscem wdrażania unikalnych procedur leczniczych i diagnostycznych. Wysoka jakość usług oraz konkurencyjne ceny w sektorze prywatnym skłaniają pacjentów z zagranicy do korzystania z oferty lubelskich placówek. Potencjał sektora wzmacnia prężnie działający klaster usług medycznych i prozdrowotnych, który stanowi platformę współpracy między uczelnią, jednostkami naukowo-badawczymi, placówkami leczniczymi oraz przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Klaster wspiera działalność R&D, współpracę między jednostkami oraz dba o utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych.

Siłą napędową sektora jest zaplecze akademickie – przyszli pracownicy przedsiębiorstw biotechnologicznych i farmaceutycznych kształceni są na czterech uczelniach wyższych. Uniwersytet Medyczy zaś jest najpopularniejszą uczelnią medyczną w Polsce wśród studentów zagranicznych z kilkudziesięciu państw świata. Realizacja projektów o dużym potencjale komercyjnym to znak rozpoznawczy lubelskich uniwersytetów oraz laboratoriów badawczych. Efekty pracy lubelskich naukowców to m.in. wynalezienie tzw. sztucznej kości, szczepionki na malarię, mutanazy, ektoiny, czy szereg badań związanych z opracowaniem nowych leków, polimerów i technologii energetycznych.

Przemysł doświadczeń

Przemysł doświadczeń

Miasto XXI wieku to nie tylko lokalizacja dla biurowców i fabryk, ale przede wszystkim miejsce spotkań, wymiany idei i doświadczeń, a także inkubator kreatywności i nowoczesnej kultury.

Lublin, z racji korzystnego położenia na szlakach łączących Zachód ze Wschodem Europy oraz Skandynawię z Bałkanami, od zawsze był dogodnym miejscem do spotkań handlowych, a przenikające się kultury wpływały na ponadprzeciętną kreatywność jego mieszkańców. Współczesny Lublin oferuje nowoczesną infrastrukturę najwyższej jakości dostosowaną do potrzeb spotkań biznesowych: hale targowe, centra konferencyjne oraz hotele o najwyższym standardzie usług.

W mieście prężnie rozwija się przemysł związany z kulturą oraz kreatywnością. Nowo otwarte Centrum Spotkania Kultur gości światowej sławy artystów i wyjątkowe wydarzenia. Rozwija się zarówno kultura wysoka, jak i alternatywna, czego przykładem są cenione festiwale: Carnaval Sztukmistrzów czy Inne Brzmienia. Przemysł kreatywny miasta widoczny jest zarówno w działalności artystów, jak i prężnie rozwijających się, odnoszących krajowe i międzynarodowe sukcesy innowacyjnych przedsiębiorstwach, które wspomaga rozwijający się ekosystem startupowy oraz kreatywność środowiska akademickiego.

Czytaj, poznawaj, doświadczaj