Ekosystemy przedsiębiorcze w Lublinie

Potencjał tkwiący w Lublinie pozwala na zaprojektowanie jasnej i wróżącej powodzenie strategii rozwoju gospodarczego. Tradycje przemysłowe, zasoby ludzkie kształcone przez prężnie działające ośrodki uniwersyteckie, a także zaangażowanie instytucji samorządowych i okołobiznesowych miasta stały się motorem do stworzenia Lubelskich Wyżyn Gospodarczych.

Z definicji Lubelskie Wyżyny Gospodarcze mają być ekosystemem przyjaznym rozwojowi poszczególnych branż, które prezentują największy potencjał w kwestii zaaklimatyzowania się i rozkwitu w regionie. Nazwa koncepcji nawiązuje do geograficznego położenia Lubelszczyzny, choć nie da się nie zauważyć jej metaforycznego wydźwięku.

Strategia Lubelskich Wyżyn Gospodarczych zakłada współpracę na zasadzie poczwórnej helisy. Stronami są ośrodki akademickie, władze publiczne, środowisko biznesowe oraz organizacje pozarządowe. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń przy potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu i budowaniu postaw obywatelskich ma prowadzić do lokalnego rozwoju gospodarczego i podniesienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych miasta.

Koncepcja wyróżnia pięć ekosystemów, które mają największe szanse rozwoju w regionie.

Klastry w Lublinie

ESTA Cluster

Klaster Restauratorów i Hotelarzy

Wschodni Klaster ICT

Lubelskie Drewno Regionalny Klaster w Lublinie

Lubelski Klaster Teleinformatyczny

Lubelski Klaster Przedsiębiorstw

Wschodni Klaster Obróbki Metali

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Klaster Designu Innowacji i Mody

Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

Lubelski Klaster Biotechnologiczny

Klaster Wyżyna Przemysłowa

Polski Klaster Rolnictwa Precyzyjnego