Lublin HighTech

Od czwartku, 12 stycznia publikowany będzie cykl wywiadów z przedstawicielami lubelskiego biznesu. Podczas rozmów eksperci zaprezentują wykorzystywane w mieście wysokie i średnio wysokie technologie, w tym metody i urządzenia do wytwarzania innowacyjnych produktów i usług. Seria publikacji pod hasłem #LublinHighTech pozwoli poznać potencjał technologiczny Lublina.


Przechodzenie w kierunku sektorów high-tech, czyli zaawansowanych technologii to niezwykle ważne i dalekosiężne w skutkach zjawisko gospodarcze. Postrzegane są jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i główny katalizator współczesnych zmian gospodarek. Przyszłość Lublina jest mocno powiązana z wykorzystaniem jego potencjału gospodarczego i high-tech. Dzięki dalszej zrównoważonej współpracy w zakresie podejmowania, rozwijania i wdrażania zaawansowanych technologicznie projektów, miasto ma szansę stać się jeszcze silniejszym ośrodkiem badawczym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także kolebką innowacyjnych i wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Rozmówcy opowiedzą o zaawansowanych technologiach wykorzystywanych w codziennej działalności oraz swoich produktach i usługach, wyróżniających się pod kątem technologicznym na rynku międzynarodowym. W Lublinie działają firmy zajmujące się m.in. badaniami mózgu na podstawie interfejsu mózg-komputer, wykorzystujące sztuczną inteligencję i sieci neuronowe do optymalizacji procesów biznesowych, oferujące usługi w zakresie robotyzacji, automatyzacji i Internetu Rzeczy, tworzące światowe technologie gier komputerowych czy rozwijające projekt samochodu przyszłości.

Lista przedsiębiorstw, które zaprezentują swoje rozwiązania z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii poprzez wywiady, nie jest zamknięta. Firmy zainteresowane inicjatywą, chcące podzielić się swoimi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami zachęcamy do zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: https://gospodarczy.lublin.eu/lublin-hightech-formularz/.           

Co roku decyzje dotyczące lokalizacji biznesu w Lublinie podejmuje kilkanaście rozpoznawalnych na świecie firm, które tworzą tu swoje fabryki lub centra usług. W ciągu ostatniej dekady Miasto obsłużyło 125 projektów inwestycyjnych, z czego 50 dotyczyło reinwestycji (dających w efekcie około 10 tys. nowych miejsc pracy), a 75 – nowych, zewnętrznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych i przemysłu.

Lista wywiadów: