Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1, pok. nr 104 (I piętro)
20-080 Lublin
tel: +48 81 466 2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: biznes@lublin.eu

Mariusz Sagan

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin

Monika Król

Monika Król

Zastępca dyrektora ds. Przedsiębiorczości i Ekosystemów Gospodarczych

Marzena Strok-Sadło

Marzena Strok-Sadło

Kierownik

Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

Przemysław Gruba

Przemysław Gruba

Koordynator

Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

Aldona Kozak

Aldona Kozak

Podinspektor

Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

Marta Sztandarska

Marta Sztandarska

Główny Specjalista

Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

Diana Ciszewska-Tolak

Diana Ciszewska-Tolak

Koordynator

Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Główny Specjalista

Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych

Paulina Olchowska

Paulina Olchowska

Koordynator

Referat promocji gospodarczej i rozwoju miasta

Ariel Cyfra

Ariel Cyfra

Inspektor

Referat promocji gospodarczej i rozwoju miasta

Paulina Dmochowska

Paulina Dmochowska

Podinspektor

Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych