Zdrowe społeczeństwo

Zdrowe społeczeństwo to kilka kluczowych obszarów tworzących jeden łańcuch wartości-od promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji, poprzez projektowanie urządzeń i infrastruktury, produkcję preparatów leczniczych, diagnostykę, terapie i leczenie aż po rehabilitację, usługi opiekuńcze i logistykę medyczną.

W celu efektywnego koordynowania współpracy wszystkich podmiotów działających w obszarze zdrowia i medycyny Gmina Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w 2014 roku utworzyły Klaster Lubelska Medycyna, który obecnie jest największym klastrem w medycznym w Polsce. W 2021 roku Klaster zrzeszał ponad 160 członków, w tym uniwersytety, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, 11 szpitali publicznych i prywatnych oraz ponad 130 przedsiębiorstw z branży.

Pośród firm zrzeszonych w Klastrze znalazły się między innymi firmy specjalizujące się w diagnostyce laboratoryjnej (BioMaxima, PZ Cormay), Biomed Lublin – producent preparatów leczniczych, EstabloPharma – producent suplementów diety, SDS Optic – spółka, która rozwija innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce nowotworów, producenci żywności funkcjonalnej i suplementów diety (Laboratoria Natury, Amerpharma), podmioty oferujące rozwiązania i usługi informatyczne (CompuGroup Medical, Copernicus Computing, Comarch Healthcare), outsourcing procesów w badaniach klinicznych (Phlexglobal), producenci wyrobów medycznych (Pro-Project Group, Medical Inventi, Echo-Son, Margomed ) oraz Medisept – producent profesjonalnych środków do dezynfekcji.

Firmy w Klastrze to również podmioty świadczące usługi medyczne aktywnie działające na rzecz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju turystyki zdrowia i turystyki medycznej przyjazdowej do Lublina i regionu. Lubelskie placówki przyjmują pacjentów z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich, ale także z Izraela, USA, czy krajów arabskich. Korzystają oni najczęściej z usług w zakresie stomatologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i diagnostyki. Dlatego też już dwukrotnie Lublin był miejscem spotkania ekspertów z całego świata w ramach międzynarodowej konferencji zdrowia „Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018” i „International Health Tourism Forum – Lublin 2019”.

Klaster Lubelska Medycyna to środowisko eksperckie w zakresie wielu specjalizacji medycznych tworzące sprawny ekosystem innowacji, w którym wsparcie otrzymują zarówno innowatorzy, jak i startupy z branży. Naukowcy i firmy ze środowiska Klastra pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia, nowych terapii, diagnostyki, telemedycyny, teleopieki czy robotyki medycznej. Lubelska medycyna odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym oraz naukowym miasta i  województwa. Lublin to międzynarodowe centrum usług medycznych oraz ważny ośrodek ekspercki. Tutaj prowadzi swoja działalność ponad 30% podmiotów z sektora zdrowia z całego województwa lubelskiego – to jest niemal 4500 podmiotów publicznych i prywatnych według danych GUS.

Mieszkańcy Lublina maja dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w 10 szpitalach publicznych i  1 szpitalu prywatnym funkcjonujących na terenie miasta:

 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1;
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką;
 • Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego;
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie;
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego;
 • Instytut Medycyny Wsi;
 • Szpital Żagiel Med w Lublinie.

Są to szpitale zarówno wieloprofilowe, jak i specjalistyczne.

Potencjał intelektualny i badawczy

Dzięki obecności uczelni wyższych w Lublinie, w tym Uniwersytetu Medycznego, w Lublinie prowadzone są badania naukowe we współpracy z partnerami z całego świata. Przykładem może być projekt realizowany przez lubelskich naukowców z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, którzy weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2 i tym samym znaleźli się w gronie największych i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków naukowo-badawczych.

W Lublinie działa pierwsza w Europie i druga na świecie filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) z siedzibą w szwajcarskim Lugano, zaliczana do „Formuły 1 w okulistyce”. Klinika Okulistyki Ogólnej w zakresie Okulistycznych Chorób Rzadkich oraz Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały włączone do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR ) jako unikatowe ośrodki eksperckie w Polsce. Co więcej, w Lublinie funkcjonuje ośrodek, który jako pierwszy w Europie i drugi na świecie uruchomił eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi skierowaną do pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Do Lublina przyjeżdżają pacjenci z kraju i zza granicy, aby skorzystać z porady ekspertów – w większości absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wielu z nich to specjaliści, którzy zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w ośrodkach zagranicznych. Są wśród nich miedzy innymi wybitni neurochirurdzy i neurolodzy, kardiolodzy, onkolodzy, chirurdzy, ortopedzi czy okuliści.

Kierunki związane z medycyną i zdrowiem z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem, także wśród studentów z zagranicy.

Success stories

EMMA MDT – Nowoczesna diagnostyka molekularna

Historia firmy rozpoczyna się 13 lat temu, kiedy to właściciele Emilia i Paweł Majsiak nawiązują współpracę z jednym z największych producentów testów do diagnostyki alergii w Europie.

Testy, których EMMA MDT została dystrybutorem, są ilościowymi testami wieloparametrowymi pozwalającymi oznaczyć dokładne stężenie przeciwciał wobec kilku alergenów/antygenów w ramach jednego badania. Poprzez rozszerzanie oferty o kolejne testy diagnostyczne i produkty medyczne, przyczyniają się do podnoszenia komfortu życia i dostarczają rozwiązania osobom zmagającym się z chorobami alergicznymi i autoimmunizacyjnymi.

EMMA MDT w ramach swojej działalności wspiera środowisko medyczne w kontekście innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie alergologii i diagnostyki alergii. A w ostatnim czasie firma wprowadziła na rynek jeden z pierwszych testów, który umożliwia ilościową ocenę przeciwciał badanych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Testy te mogą potwierdzić lub zaprzeczyć czy dana osoba przechorowała chorobę COVID-19, lub sprawdzić, czy szczepienie było skuteczne. Test ilościowy, Polycheck anty-SARS-CoV-2 cechuje się wysoką czułością (98,6%) oraz swoistością (98,7%).

Fundamentem rozwoju i jednocześnie pasją firmy EMMA MDT jest nauka i medycyna. Cały zespół konsekwentnie pracuje na dobre imię firmy i dzieli się zdobytą wiedzą specjalistyczną z zakresu diagnostyki medycznej wybranych chorób wśród specjalistów różnych dziedzin. EMMA MDT uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach branżowych, współpracuje z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Polsko-Ukraińską Fundacją Rozwoju Medycyny. Uczestniczy w szkoleniach, webinariach oraz współuczestniczy w badaniach naukowych.

Obserwacje rynku i zdobyte doświadczenie pozwalają firmie na dostarczanie specjalistom kolejnych nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają proces diagnostyczny oraz pomagają w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów.

Firma EMMA MDT rozwijając się prężnie przez ostatnie lata wzbogaciła lubelski rynek firm medycznych.

Emilia i Paweł Majsiak
Dyrektor naukowy
Prezes Zarządu
EMMA MDT

Medical Inventi – innowacyjna „sztuczna kość” z Lublina

Biokompozyt kościozastępczy FlexiOss to innowacyjny materiał zbliżony strukturą i składem do naturalnej kości. Znajduje zastosowanie w chirurgii ortopedycznej.

Spółka Medical Inventi powstała w 2012 roku z inicjatywy grupy naukowców, prywatnych inwestorów i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Została powołana w celu komercjalizacji wynalazku opracowanego przez zespół naukowy pod kierunkiem prof. Grażyny Ginalskiej ze znaczącą rolą dr hab. Anny Belcarz. Nasz biokompozyt kościozastępczy FlexiOss powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedstawione przez ortopedów, ale znajduje zastosowanie również w stomatologii, a w przyszłości być może sprawdzi się też w weterynarii. To produkt innowacyjny, wielokrotnie nagradzany przez prezydia najważniejszych konkursów branżowych.

Nasz biokompozyt kościozastępczy charakteryzuje się składem i mikroporowatą strukturą charakterystyczną dla naturalnej kości. Po nasączeniu w płynach ustrojowych staje się plastyczny i poręczny chirurgicznie, a wykorzystany w nim zamiast białka cukier (kurdlan), niweluje ryzyko odrzutu. Co więcej, okazuje się, że FlexiOss przyswaja jony wapniowe z naturalnej kości, dzięki czemu jest w stanie się nią zintegrować. Produkt już w fazie testów spotkał się z aprobatą środowiska medycznego, a zainteresowanie nim sięga rynku europejskiego, arabskiego i azjatyckiego.

Maciej Maniecki
Prezes
Medical Inventi S.A

SDS Optic – technologia światłowodowa w walce z nowotworem

SDS Optic to firma badawcza, która ma szansę zrewolucjonizować diagnostykę nowotworową. Jej innowacyjna platforma technologiczna wzbudza zainteresowanie świata nauki, medycyny i mediów.

Firma SDS Optic powstała w wyniku ewolucji startupu działającego w branży światłowodowej, który założyłem w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Przeniesienie dwa lata później działalności do Polski było możliwe dzięki wsparciu aniołów biznesu z Lublina i Szczecina. Ostateczny wybór lokalizacji padł na Lublin ze względu na działający tu Wydział Chemii UMCS, gdzie od lat trwają prace nad udoskonalaniem i wytwarzaniem włókien światłowodowych. Od początku podstawową działalnością SDS Optic jest projektowanie i modelowanie komponentów optoelektronicznych. Nowy kierunek badań pojawił się wraz z dołączeniem do firmy mojej żony Magdaleny, eksperta w dziedzinie biotechnologii.

Moje doświadczenie wynikające między innymi ze współpracy z NASA oraz wiedza i kompetencje żony nabyte na Uniwersytecie Harvarda utwierdziły nas w przekonaniu, że możemy stworzyć innowacyjny, autorski produkt z pogranicza optoelektroniki i medycyny. Takim niewątpliwie jest urządzenie inProbe. To platforma technologiczna służąca do detekcji nowotworów piersi u kobiet. Pozwala na bezbolesne badanie i, co istotne w diagnostyce, uzyskanie wyniku liczbowego w czasie rzeczywistym. Projekt okazał się na tyle innowacyjny, że uzyskał najwyższe dofinansowania z NCBiR oraz Komisji Europejskiej w ramach projektu Horyzont 2020.

SDS Optic tworzy zespół specjalistów z zakresu fizyki, biologii, inżynierii i medycyny. Pozyskanie najlepszych ekspertów to wyzwanie dla firm badawczych na całym świecie. Staramy się przyciągać największe, najbardziej obiecujące talenty wśród absolwentów i studentów lubelskich uczelni, oferując im staże, podczas których mogą zdobyć konkretne, a dla nas cenne umiejętności. Wysoko wykwalifikowanej kadry poszukujemy także wśród osób, które przed laty wyjechały, aby podjąć działalność naukową za granicą. Tych, którzy się wahają, nierzadko przekonuje do powrotu niepowtarzalny klimat i jakość życia w Lublinie.

Marcin Staniszewski MSc Eng.
Współzałożyciel, CEO
SDS Optic


Żagiel Med – nowoczesny ośrodek medyczny

Charakterystyczny dla lubelskich placówek wyjątkowy standard obsługi, którego podstawę stanowi szczególne poszanowanie praw i potrzeb pacjenta, wyróżnia Żagiel Med na rynku opieki medycznej, zachęcając do korzystania z usług leczniczych pacjentów z całego świata.

Wysokiej klasy opiekę zdrowotną gwarantuje współpraca z wiodącym w swoich dziedzinach lekarzami specjalistami. Trzon zespołu stanowią praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem zdobytym w lubelskich uniwersyteckich szpitalach klinicznych oraz wiodących krajowych ośrodkach medycznych. Personel szpitala cechuje szacunek i życzliwość w stosunku do pacjentów, a leczenie odbywa się w komfortowych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki temu usługi Żagiel Med są polecane w Polsce i na świecie, a dostępność Lublina sprawia, że znaczącą grupę zaczynają stanowić pacjenci z Europy, Ameryki Północnej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

Żagiel Med to firma o ugruntowanej pozycji, zorientowana rozwój. Jednym z jego elementów jest podnoszenie konkurencyjności lubelskiego rynku usług medycznych poprzez kooperację z miastem i innymi podmiotami z branży w ramach Klastra Lubelska Medycyna. Silny klaster to z jednej strony platforma komunikacji służąca podmiotom leczniczym, uczelniom, jednostkom badawczym, otoczeniu biznesu i samorządowi, z drugiej zaś mechanizm integracji pozwalający budować markę lubelskiego sektora medycznego oraz promować lokalne podmioty w kraju i za granicą. Do wymiernych rezultatów jego działania należą wspólne inicjatywy biznesowe i promocyjne, zdecydowanie wykraczające poza możliwości pojedynczego gracza, prezentujące międzynarodową konkurencyjność lubelskich firm medycznych.

Wysoka jakość usług i stawianie zawsze na pierwszym miejscu dobra pacjenta pozwoliły nam w krótkim czasie osiągnąć silną pozycję na rynku komercyjnych usług medycznych. Obecna pozycja rynkowa oraz współpraca z miastem w ramach Klastra pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość i promować ofertę w skali globalnej.

Dorota Karczewska

Prezes
Żagiel Med Sp. z o.o.

PZ Cormay – światowej jakości biotechnologiczne innowacje z Lublina

PZ Cormay to przedsiębiorstwo o ponad 30-letniej historii na lokalnym rynku, którego innowacyjne produkty trafiają z Lublina do klientów z ponad 120 krajów świata

Obecnie Grupa Cormay to międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne z siedzibami w Warszawie, Genewie, Moskwie i Pekinie, którego najważniejsze i najbardziej nowoczesne działy funkcjonują w Lublinie. Tu zlokalizowana jest produkcja, obsługa klienta, dział R&D czy zarządzanie łańcuchem dostaw. W lubelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie również nowa inwestycja firmy – centrum produkcyjno-logistyczne, z którego do klientów z całego świata trafiać będą wysokiej klasy aparaty diagnostyczne i odczynniki laboratoryjne.

Lublin jest dla nas optymalną lokalizacją pod względem dalszego międzynarodowego rozwoju firmy. W branży biotechnologicznej podstawą tworzenia najwyższej jakości produktów jest czynnik ludzki. Lublin, ze swoim rozbudowanym przemysłem edukacyjnym, w którego skład wchodzą uczelnie wyższe kształcące na kierunkach biotechnologicznych i diagnostyki medycznej, oferuje nam dostęp do ekspertów w swoich dziedzinach. Są oni bazą kadrową, na której możemy oprzeć dalszy rozwój, a także ważnym ogniwem w procesie tworzenia innowacji produktowych.

Specyfika naszych produktów wymaga wysokiej sprawności logistycznej – jest to warunkiem funkcjonowania firmy na rynku międzynarodowym. Możliwość lokalizacji nowej fabryki w dobrze zlokalizowanej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz szybki rozwój lubelskiej infrastruktury transportowej – dróg tranzytowych i lotniska – daje nam dodatkowe atrybuty, żeby oferować klientom jeszcze wyższą jakość usług.

Janusz Płocica
Prezes
PZ Cormay S.A.

BioMaxima – przedstawiciel rynku medycznej diagnostyki laboratoryjnej

BioMaxima to przedsiębiorstwo, które powstało w Lublinie i rozwija się wraz z nim dzięki optymalnym warunkom dla branży biotechnologicznej.

Zaczynaliśmy jako mała firma założona przez osoby związane z biotechnologią i medycyną. Od początku rozwój przebiegał dwutorowo: wprowadzaliśmy własne produkty, poszerzaliśmy ofertę o wyroby znanych producentów zagranicznych oraz budowaliśmy relacje z klientami, a z drugiej strony konsolidowaliśmy branżę poprzez akwizycje i inwestycje w inne przedsiębiorstwa, czego zwieńczeniem był debiut na giełdzie NewConnect w 2010 roku. Rok później otworzyliśmy nową siedzibę i zakład produkcyjny na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie, który obecnie planujemy rozbudować o Centrum Badawczo-Rozwojowe. Po kilkunastu latach osiągnęliśmy poziom producenta zaopatrującego w najwyższej jakości produkty tysiące laboratoriów w Polsce i za granicą.

Jesteśmy obecni z naszymi produktami w ponad 50 krajach świata, zarówno na rynkach europejskich takich jak: Dania, Niemcy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Serbia, jak również w krajach bardziej odległych i egzotycznych tak jak, przykładowo: Indonezja, Filipiny, Bangladesz, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i wielu innych.

Szybki rozwój BioMaximy wspomagają warunki, jakie oferuje Lublin dla branży biotechnologicznej i medycznej. Zaplecze akademickie w postaci pięciu uczelni wyższych kształcących w dziedzinach biotechnologii, inżynierii biomedycznej i analityki medycznej stanowi zarówno bazę potencjalnych pracowników, jak i tworzy możliwości w dziedzinie badań i rozwoju.

Dużym wsparciem jest dla nas również priorytetowe traktowanie sektora biotechnologii przez samorząd, czego efektem są aktywnie działające klastry – Biotechnologiczny i Medyczny. Miasto również promuje firmy zlokalizowane w Lublinie podczas delegacji i kongresów. Znaczącym atutem Lublina jest też Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której obecność pozwala na inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa w komfortowych warunkach, czego jesteśmy przykładem.

Jako lokalny patriota mam nadzieję, że przed firmą i miastem są kolejne lata dynamicznego wzrostu, a BioMaxima wciąż będzie gospodarczą wizytówka Lublina.

Piotr Rubaj
Wiceprezes (w latach 2017-2018)
Biomaxima S.A.