Lublin – Miasto
gospodarczego wzrostu

Pierwsze miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych na osobę, tysiące nowych przedsiębiorstw i tworzonych przez nie miejsc pracy, a także sukcesy w wykorzystywaniu dostępnych środków przeznaczonych na rozwój regionu. Twarde dane ekonomiczne potwierdzają ogromny wzrost gospodarczy, jakiego doświadczył w ostatniej dekadzie Lublin. Świadome zarządzanie miastem sprawia, że pozytywny trend jest utrzymywany, o czym ewidentnie świadczą kolejne inwestycje dużych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz wyróżnienia ekspertów branżowych, stawiających miasto za przykład skutecznych działań wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Gospodarczy Lublin jest budowany na solidnym fundamencie, jakim są wyselekcjonowane na podstawie analiz eksperckich priorytetowe sektory przemysłu, których rozwój w mieście jest pożądany i aktywnie wspierany. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia inwestorów jest Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestycja w niej wiąże się z zagospodarowaniem kompleksowo przygotowanego terenu oraz uzyskaniem znaczących ulg podatkowych. Dodatkowym atutem jest znakomite położenie działek w okolicy ekspresowej obwodnicy oraz lubelskiego lotniska. Z tej formy zachęty skorzystało już kilkadziesiąt firm.

specjalna strefa ekonomiczna z lotu ptaka

3,5 miliarda zł

wydatki inwestycyjne
miasta w latach 2010-2018

21,1%

wzrost PKB 2010-2015

1000+

nowych przedsiębiorców rocznie

do 70%

zwolnienia podatkowe w SSE

balony na starym mieście w lublinie

Lublin – Gospodarcza stolica Polski Wschodniej

Lublin jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem Polski Wschodniej oraz jednym z najbardziej znaczących centrów gospodarczo-kulturalnych wschodniej granicy Unii Europejskiej.  Miasto posiada bogatą wielowiekową historię oraz położenie gwarantujące strategiczne znaczenie w relacjach z krajami Wschodniej Europy, w szczególności z Ukrainą. Lublin pełni rolę centrum inwestycyjnego oraz stolicy administracyjnej regionu. Zlokalizowane są tu wszystkie kluczowe z perspektywy biznesu instytucje. W miejskiej aglomeracji zamieszkuje ponad 600 tysięcy osób, które wspólnie budują lokalną gospodarkę, tworząc wysoko chłonny rynek zbytu. Wieloletnie inwestycje w przestrzeń i usługi publiczne czynią Lublin miastem o najwyższej jakości życia w Polsce.

Lublin to miasto ludzi młodych i ambitnych. Inspiruje do kreatywnego i innowacyjnego podejścia zarówno w kulturze, jak i biznesie. Setki wydarzeń kulturalnych przyciągają turystów z całego świata, a lubelski biznes kreuje firmy, których produkty i usługi zdobywają międzynarodowe uznanie. Wzmacnia to przyjazny dla obcokrajowców i otwarty na inne kultury charakter miasta, który wynika zarówno z historii, styku kultur, jak i obecnego wysokiego umiędzynarodowienia lubelskich uczelni – prawie 10% studentów pochodzi z zagranicy.

339 682

mieszkańców miasta Lublin

609 365

mieszkańców LOM

45 348

zarejestrowanych przedsiębiorstw

60,315

studentów

czarny samochód z klaunem

Lublin – Wysoka jakość życia

Jakość życia w Lublinie jest bardzo silną stroną miasta. Wpływa na to bardzo dobry stan środowiska naturalnego, wyjątkowo dobry dostęp do usług medycznych wysokiej jakości, poczucie bezpieczeństwa, jakie miasto zapewnia swoim mieszkańcom i gościom, oraz niska uciążliwość ruchu drogowego. To wszystko sprawia, że Lublin jest dobrym miejscem do życia.
Szeroki dostęp do usług publicznych, wysokiej jakości infrastruktura i pełna zieleni przestrzeń miejska, niezwykle bogata oferta kulturalna i gastronomiczna, mnogość atrakcji turystycznych oraz miejsc, w których można po prostu przyjemnie spędzić czas wolny, czyni Lublin miastem wyjątkowym, tak różnym od przytłaczających tempem życia wielkich metropolii.

Jakość życia ma potwierdzenie w wysokich ocenach mieszkańców. Lublinianie są zadowoleni z życia i miejsca w którym mieszkają. Chętnie uczestniczą w życiu miasta zarządzanego w stylu partycypacyjnym. Doceniają tutejsze warunki i unikalny lubelski klimat, a to wymiernie przekłada się na ich podejście do życia i biznesu, a co za tym idzie efektywność w pracy oraz niezwykłą lojalność wobec miasta.

Wysoka jakość życia w Lublinie została doceniona w rankingu „Polskie miasta przyszłości 2019/20” prestiżowego międzynarodowego magazynu fDi Magazine. Stała się również jednym z czynników, które zdecydowały o nadaniu Lublinowi, jako jednemu z czterech polskich miast, certyfikatu ISO 37120, czyli Certyfikatu Smart City.

96,8%

dzieci z zapewnioną
edukacją przedszkolną

2 261 ha

rekreacyjnych
terenów zielonych

ISO 37120

Certyfikat
Smart City

951

liczba rowerów w Lubelskim
Rowerze Miejskim

Lublin – Miasto na styku ważnych szlaków transportowych

Lublin to idealne miejsce na lokację inwestycji, szczególnie jeżeli łączy ona rozwój w granicach Unii Europejskiej z ekspansją na rynki wschodnie – Ukrainy, Białorusi i Rosji. Miasto jest położone na przecięciu ważnych szlaków transportowych z północno-zachodniej Europy na Ukrainę oraz z państw bałtyckich w stronę Bałkanów i Turcji. Ze stolicy i największego miasta Polski – Warszawy – jedzie się zaledwie dwie godziny. W zasięgu 24h transportem drogowym znajduje się obszar od Zagłębia Ruhry po Moskwę i od Helsinek po Bukareszt i Belgrad. Dzięki lubelskiemu lotnisku – jednemu z najszybciej rozwijających się portów w Europie – miasto ma dogodne połączenia (przez Warszawę) z całym światem. Wysokiej klasy centra konferencyjne i niepowstające obiekty hotelowe czynią Lublin dogodnym miejscem spotkań biznesowych w centrum Europy.

Lublin ma potencjał, by zostać głównym centrum logistycznym wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zawdzięcza to bardzo korzystnemu położeniu geostrategicznemu, modernizowanej sieci infrastruktury transportowej oraz dostępności zasobów niezbędnych do realizacji dużej skali inwestycji logistycznych. Potwierdzają to ulokowane w Lublinie inwestycje światowych potentatów branży logistycznej: Panattoni, MLP czy Raben.

170 km

do Warszawy

3

krzyżujące się szlaki tranzytowe

w zasięgu 24h

transport do Brukseli lub Moskwy

357 366

PAX na lotnisku Lublin w 2019

Lublin – Rynek
wykwalifikowanych
pracowników

Ponad połowa mieszkańców Lublina nie ukończyła jeszcze 40 roku życia, a prawie 2/3 populacji jest w wieku produkcyjnym. Co rok 9 lubelskich uczelni opuszcza 20 tysięcy absolwentów, a wielu z ponad 60 tysięcy studentów oraz 7 tysięcy uczniów szkół zawodowych i techników szuka możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Z tego powodu lubelski rynek pracy to rynek ludzi młodych, ambitnych i wysoko wykwalifikowanych, chętnych do podjęcia pracy. Dowodem na ambicję oraz wspomaganą przez miasto kreatywność i nieszablonowe myślenie lublinian są międzynarodowe sukcesy miejscowych innowacyjnych firm i szybki rozwój lokalnego ekosystemu startupowego.

Specyfiką lubelskiego rynku pracy jest wysoki udział pracowników z doświadczeniem zawodowym w piorytetowych dla miasta branżach. Są to: logistyka, transport i magazynowanie; ICT i BPO/SSC; usługi medyczne; motoryzacja i przemysł maszynowy; biotechnologia i farmacja; przemysł spożywczy; przemysł czasu wolnego oraz przemysł akademicki. Dodatkową korzyścią dla potencjalnych inwestorów są atrakcyjne koszty pracy i zatrudnienia pracowników w porównaniu do innych miast Europy Środkowo-Wschodniej.

osoby na zajęciach medycznych

5 154,14 zł

średnie wynagrodzenie brutto (wrzesień 2019)

14 522

liczba absolwentów

129 071

liczba pracowników (2017)

5,6%

stopa bezrobocia

prezenter podczas konferencji

Lublin – Miejsce
współpracy nauki i biznesu

Lublin to jedno z największych w Polsce centrów akademickich. 9 uczelni wyższych kształci niemal 65 tys. studentów – jest nim co piąty mieszkaniec. Dobrze wypadające w rankingach lubelskie uczelnie cieszą się popularnością wśród studentów zagranicznych. Stanowią oni niemal 10% wszystkich studiujących, co lokuje Lublin na pierwszej pozycji wśród polskich miast. Pochodzą oni z niemal 100 państw – przede wszystkim z Ukrainy, ale także z Tajwanu, USA czy Arabii Saudyjskiej.

Mnogość kierunków kształcenia i szeroki zakres badań w różnorodnych dziedzinach nauk daje ogromne możliwości badan i kooperacji. Na linii nauka-biznes podpisywane są przez uczelnie porozumienia, których celem jest budowanie realnego partnerstwa na rzecz badan i rozwoju.

Taka kooperacja jest istotna nie tylko w kontekście prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych i wzajemnego wykorzystywania specjalistycznej infrastruktury, ale przede wszystkim do komercjalizacji wiedzy.

Zacieśnianie współpracy pomiędzy lubelską nauką a biznesem oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań w produkcji wpływa pozytywnie na poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Lublina oraz warunkuje tempo wzrostu takich sektorów jak biotechnologia, farmacja, technologie informatyczne czy BPO/SSC.

158

liczba kierunków studiów

6 707

liczba studentów zagranicznych

17

liczba klastrów naukowych

18%

PKB generowane przez sektor edukacyjny

Chcesz dowiedzieć się więcej o Lublinie? Wejdź na biznes.lublin.eu