Lubelski ekosystem nowoczesnych usług dla biznesu

  • Poszukiwane kompetencje


Znaleźliśmy 38 wyników

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Pekao Faktoring is one of the first factoring companies operating in Poland and since 1998 has been offering factoring solutions. For almost quarter of the century the company has been…

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Pekao Faktoring jest jedną z pierwszych firm faktoringowych w Polsce, która od 1998 roku oferuje rozwiązania w zakresie usług faktoringowych. Przez prawie ćwierć wieku działalności spółka współtworzyła rozwiązania faktoringowe w…

SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o.

For over 9 years SGP Group has been supporting companies in providing the highest quality of manufactured products. We specialise in following services: selection, sorting, repairing parts and components as…

SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o.

SGP GROUP od 2006 roku wspiera przedsiębiorstwa w zadaniach zapewnienia najwyższej jakości produkowanych przez nie wyrobów. Specjalizujemy się w świadczeniu usług selekcji, sortowania, naprawy detali i komponentów oraz wyrobów gotowych.rnDla…

AM Kredyty Sp. z o.o.

Professional credit counseling services, leasing, corporate and individual loans. We will choose the best solution on the market for everyone, we will present free of charge offers of all banks…

AM Kredyty Sp. z o.o.

Profesjonalne usługi doradztwa kredytowego, leasingi, kredyty dla firm, klientów indywidualnych. Wybierzemy najlepsze na rynku rozwiązanie dla każdego, bezpłatnie przedstawimy oferty wszystkich banków na rynku polskim dostosowane do potrzeb i możliwości…

Transition Technologies MS

TTMS is not only IT services (from body leasing to managed services), it is a team of specialists working in Poland and abroad. People focused on development, ambitious, responsible and…

Transition Technologies MS

TTMS to nie tylko usługi IT (od body leasingu do managed services), to Zespół Specjalistów pracujących w Polsce i za granicą. Ludzi nastawionych na rozwój, ambitnych, odpowiedzialnych i skutecznych, tworzących…

OEX Voice Contact Center

OEX Voice Contact Center is a leader in customer experience services in Poland. The company specialises in running multilingual and multichannel customer service offices supported by proprietary voicebots and chatbots.…