Lublin HighTech

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego Programu Promocji Podmiotów Zewnętrznych, szczególną uwagę chce poświęcić promocji firm oraz rozwiązań z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii.

Już ponad dekadę temu miasto wkroczyło na ścieżkę dynamicznego rozwoju, który w sposób zrównoważony uwzględnia potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Kontynuację tego modelu zakłada uchwalona w styczniu Strategia Lublin 2030, wskazująca nowe, inteligentne specjalizacje gospodarcze Lublina, budujące jego biznesowy wizerunek. Wobec powyższego przystępujemy do realizacji nowego programu promocji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Tym razem chcielibyśmy zaprezentować rozwiązania z zakresu wysokich technologii – zarówno tych powstających w mieście, jak i wykorzystywanych przez lokalne firmy.

High-tech to najnowsze dostępne technologie, tzw. cutting edge, natomiast przedsiębiorstwa high-tech to wykorzystujące je podmioty. Aby lepiej je zidentyfikować, w literaturze wskazuje się na pewne konkretne cechy, wyróżniające przedsiębiorstwa zaawansowane technologicznie spośród pozostałych. Te powtarzające się najczęściej to:
– wysokie wydatki na B+R,
– wysoka innowacyjność,
– oparcie na wiedzy i szerokim wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej (IT technology).

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza. W kolejnym kroku opiekun danej branży z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów promocji opisanych w formularzu Państwa rozwiązań.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 81 466 25 13.

Metryczka

Osoba do kontaktu

Zgłaszana technologia

Klasyfikacja high-tech
Branża zaawansowanych technologii (high-technology)
Branża średnio zaawansowanych technologii (medium high-technology)
Czy rozwiązanie zostało opatentowane?
Na jakim jest obecnie etapie wdrożenia?

Oświadczenie