Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Jaki będzie Lublin 2030?

Projekt Urzędu Miasta „Wymyślmy wspólnie Lublin” został doceniony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tym samym lubelski ratusz otrzyma 3,6 mln zł na realizację partycypacyjnego procesu budowy nowej strategii rozwoju miasta.

Tytuł zastępczy

Urząd Miasta Lublin wiedziony sukcesem aktualnej strategii rozwoju Lublina na lata 2013-2020 postanowił pójść o krok dalej i włączyć w tworzenie nowej strategii Lublin 2030 mieszkańców miasta. Partycypacyjny charakter projektu pozwoli wyznaczyć optymalny kierunek rozwoju miasta, który uwzględni potrzeby zarówno samorządu, jak i mieszkańców.

Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” już odnosi pierwsze sukcesy. Został wyróżniony w konkursie Human Smart Cities organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tym samym lubelski ratusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł na jego realizację, która trwać będzie przez kolejne dwa lata. Prace nad dokumentem w Urzędzie Miasta Lublin już trwają. Po opracowaniu projekt zostanie udostępniony innym miastom jako wzorzec, z którego te będą mogły korzystać.

Projekt powstał z myślą o włączeniu mieszkańców w budowanie inteligentnego miasta przyszłości. Strategia ma bazować na aktualnych trendach, ale przewidywać też potencjalne zmiany kierunku rozwoju w przyszłości. Intencją Urzędu Miasta Lublin jest dotarcie do przynajmniej 10 proc. mieszkańców, którzy pomogą stworzyć wizję inteligentnego miasta przyszłości. Projekt zakłada między innymi konsultacje z grupami ekspertów, mieszkańców i przedstawicieli środowisk społeczno-zawodowych. Wszystkie pomysły zostaną poddane konsultacjom społecznym.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta