Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Konferencja o miastach przyszłości

Jak budować miasto jutra? – odpowiedzi na to pytanie szukali międzynarodowi eksperci z dziedziny foresightu dla miast, współwytwarzania, współzarządzania oraz narzędzi technologicznych i społecznych w ramach Konferencji Miasta 2050. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 uczestników – przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji badawczo-naukowych, lokalnych działaczy i społeczników, reprezentantów instytucji kultury, po mieszkańców Lublina, studentów lubelskich uczelni.

Tytuł zastępczy

Minął rok od kiedy w marcu'17 rozpoczął się projekt Foresight Lublin 2050. Foresight to rodzaj prognozowania, „spoglądania w przyszłość”. Nie służy on jednak do przewidywania przyszłości. Jego zadaniem jest stworzenie możliwych scenariuszy wydarzeń. Opracowana w wojsku, a rozwinięta przez sektor prywatny metoda badań nad przyszłością coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w administracji publicznej na całym świecie. Celem foresightu, w perspektywie długoterminowej, jest przygotowanie miasta i jego mieszkańców na nadchodzące zmiany. Odbywa się to poprzez wypracowanie wraz z mieszkańcami prawdopodobnych scenariuszy rozwoju miasta. Celem dodatkowym jest wzmacnianie relacji i współpracy międzysektorowej, która stanowi ważny element śmiałego i zrównoważonego rozwoju miasta.

Foresighty miejskie charakteryzują się wysokim uspołecznieniem procesu. Istotne było zatem włączenie mieszkańców i branie pod uwagę ich głosów na każdym etapie realizowanego projektu. Miasto tworzą funkcjonujący w nim ludzie, dlatego ważne jest spojrzenie na nie oczami jego interesariuszy. To oni są faktycznymi adresatami projektu. Chcemy więc, aby czuli się współautorami opracowanych rozwiązań i pomysłów.

Wynikiem przeprowadzonych badań w mieście jest Raport Foresight Lublin 2050. Publikacja ta jest podsumowaniem jedenastu miesięcy pracy skupiającej się na poznaniu Lublina – jego mieszkańców i interesariuszy. Jest zbiorem informacji o trendach, które wpłynąć mogą – pośrednio i bezpośrednio – na kształt naszego miasta w 2050 roku. Zawiera również wyniki z przeprowadzonych w mieście badań społecznych, mogących przybliżyć nastroje, nadzieje i obawy mieszkańców oraz innych działających w przestrzeni Lublina. Na podstawie zebranych informacji przedstawiono cztery scenariusze rozwoju miasta do 2050 roku – Otwarty Umysł, Cyfrowy Senior, Analogowa różnorodność, Zamknięta brama. Ponadto zawarto trzy narracje napisane przez młodzież. Scenariusze te staną się między innymi bazą do wypracowania rekomendacji dla miasta w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na kolejne lata. Raport można przeczytać tutaj.

Konferencja Miasta 2050 składała się z trzech paneli, z których każdy poruszał tematykę innowacyjnego sposobu myślenia o planowaniu rozwoju miasta i zmianami w zarządzaniu nim. Panelistami byli praktycy z kraju i z zagranicy, specjalizujący się m.in. w dziedzinie innowacji miejskich, tworzeniu innowacyjnych sieci miast, nowych metod zarządzania miastem i technik, które mogą poprawić jakość tego procesu. Dyskutowano również o doświadczeniach innych miast w zakresie foresightu miejskiego. Konferencja Miasta 2050 podsumowała projekt Foresight Lublin 2050. Można ją jednak uznać za otwierającą nowy etap rozwoju Lublina. Zrealizowany projekt i jego efekty będą stanowiły ważny wkład dla Strategii Lublin 2030, nad którą prace niebawem się rozpoczną.

Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Lublin. Wydarzenie odbyło się 20 marca 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta