Ekologiczne innowacje dla sektora publicznego – seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe dotyczące tematyki innowacji ekologicznych dla sektora publicznego, które odbędzie się 11 września o godzinie 9:00 w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. Na wydarzenie obowiązują zapisy za pośrednictwem linku Ekologiczne innowacje – rejestracja.

Podczas seminarium będą poruszane istotne zagadnienia wpisujące się w politykę regionalną, europejską oraz globalną, dotyczące m.in. takich działań, jak: „Zielony Ład”, „Zero Waste”, zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna oraz edukacja ekologiczna. Głównym celem seminarium jest przedstawienie nowatorskich rozwiązań ekologicznych, a także stworzenie platformy do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym jednostkami samorządowymi i instytucjami państwowymi, odpowiedzialnymi za problemy środowiskowe, a także firmami stosującymi innowacje ekologiczne w praktyce.

W przedsięwzięciu wezmą udział osoby ze świata nauki oraz ekobiznesu. Grupę badaczy reprezentować będą dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS oraz prof. Jaco Vangronsveld z Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki UMCS. Prof. Vangronsveld jest również liderem grupy badawczej Environmental Biology na Uniwersytecie w Hasselt, w Belgii. W grupie zaproszonych przedsiębiorców, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, będą obecni Randy Mott, prezes Phytoremedia Sp. z o.o, firmy zajmującej się przyjazną dla środowiska rekultywacją skażonych gruntów oraz Marcel Nowosielski, współzałożyciel C2C Sp z o.o., lubelskiego producenta eko toreb z recyclingu i opakowań biodegradowalnych oraz kompostowalnych. O korzystnych dla środowiska rozwiązaniach dla sektora publicznego opowiedzą również Tomasz Małocha, dyrektor ds. klientów kluczowych w Cleanbacter Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkującym biotechnologiczne środki czystości i utylizacji z zawartością efektywnych mikroorganizmów oraz Piotr Pietras, Partner Zarządzający Green Lanes Sp. z o.o., spółki, która tworzy proekologiczne rozwiązania na bazie konopi włóknistych.

Seminarium jest objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Wydarzenie jest bezpłatne – obowiązują zapisy poprzez formularz Ekologiczne innowacje – rejestracja. Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa do 7 września (czwartek). Osoby zapisane na wydarzenie w formie online otrzymają link do streamingu wydarzenia w piątek 8 września. Zapytania związane z uczestnictwem w wydarzeniu należy kierować na adres e-mail: biologia@umcs.pl

______________________________________________________________________________

PROGRAM / AGENDA

9.00 – 9.15      Otwarcie seminarium / Welcome
(przedstawiciele UMCS i Urzędu Miasta Lublin / representatives of the UMCS and Lublin City Hall)

9.15 – 9.30      dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
Alternatywne zagospodarowanie terenów zanieczyszczonych – korzyści dla środowiska, rolnictwa i przemysłu (projekt GOLD) / Alternative management of contaminated sites – benefits for the environment, agriculture and industry (GOLD project)

9.30 – 9.50      prof. Jaco Vangronsveld (UMCS/Hasselt University)
Bio/fitoremediacja zanieczyszczeń organicznych – wyzwania i rozwiązania / Bio/phytoremediation of organic pollutants – challenges and solutions

9.50 – 10.10    Randy Mott (Phytoremedia Sp. z o.o.)
Komercyjne zastosowania fitoremediacji / Commercial applications of phytoremediation

10.10 – 10.30  przerwa kawowa / coffee break

10.30 – 10.50  Tomasz Małocha  (CleanBacter Sp. z o.o.)
Wykorzystanie pożytecznych konsorcjów mikroorganizmów w celu ochrony środowiska / Using beneficial microbial consortia to protect the environment

10.50 – 11.10 Marcel Nowosielski (C2C Sp. z o.o.)
Ewolucja, przykłady i potencjał wdrożeń folii biodegradowalnych (biodegradowalne folie, GOZ) / Evolution, examples and implementation potential of biodegradable films (biodegradable films, a closed-loop economy)

11.10 – 11.30 Piotr Pietras (Green Lanes Sp. z o.o.)
Pełna moc wykorzystania konopi siewnych z korzyścią dla środowiska / The full power of using hemp to benefit the environment

11.30 – 12.30 Podsumowanie seminarium, dyskusja, przekąski / Summary of the seminar,
 discussion, snacks