Za nami międzynarodowa konferencja „INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine”!

Wydarzenie poświęcone wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji w zakresie IT odbyło się w dniach 1-2 grudnia w Lublinie. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Urząd Miasta Lublin oraz Ukrainian Talent Foundation. W ramach grudniowego wydarzenia odbyły się panele merytoryczne, w których udział wzięli krajowi i zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele instytucji, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konferencją objęła Agata Kornhauser-Duda. Podczas … Czytaj dalej

Kolejna edycja Kawiarenek Językowych za nami

Podczas 11 warsztatów, w jesiennej edycji projektu „Kawiarenek językowych”, zorganizowanych przez Cash Director, DS Consulting, Genpact, OEX Voice Contact Center, Publicies Re: Sources, Transitions Technologies-Software oraz Vistra Poland wzięło udział 124 studentów z lubelskich uczelni (UMCS, KUL, Politechniki Lubelskiej, WSPA). Studenci poznali sposób funkcjonowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i zyskali umiejętności zwiększające ich kompetencje na rynku pracy. W trakcie spotkań rozwinęli umiejętności lingwistyczne, … Czytaj dalej

Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki”  zwycięzcą w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022!

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Nagradzane są w nim najlepsze inicjatywy wzmacniające postawy przedsiębiorcze i mające wpływ na lokalne gospodarki. W ramach czterech edycji lubelskiego projektu w warsztatach, wizytach w firmach czy spotkaniach z osobami z sektora kreatywnego, wzięło udział już 1,3 tys. dzieci. – „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to dla nas projekt szczególny, cieszący się … Czytaj dalej

Za nami Gala podsumowująca 10-lecie Lubelskiej Wyżyny IT

Ponad 100 przedstawicieli lubelskiego ekosystemu IT świętowało jubileusz 10 lat działalności Lubelskiej Wyżyny IT (LWIT) – inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, mającej na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie. Podczas Gali wspomniano genezę powstawania projektu LWIT, podsumowano zmiany jakie w tym okresie zaszły w Lublinie w sektorze ICT oraz uhonorowano Firmy oraz Osobistości ze świata nauki, którzy w ciągu ostatnich … Czytaj dalej

Lublin na Gali Liderów Smart City!

22-23 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się XV Smart City Forum – wydarzenie zrzeszające włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city. Wydarzeniem towarzyszącym Smart City Forum była Gala Liderów Smart City kończąca projekt Akademii Lidera Smart City realizowany przez Orange pod patronatem Związku Miast Polskich. Gala była okazją … Czytaj dalej

Skąd pochodzą lubelscy studenci? – wspólny projekt uczelni i Miasta

Prace nad projektem „Analiza napływu studentów do Lublina” zrealizowano we współpracy Urzędu Miasta Lublin z lubelskimi uczelniami publicznymi. Przeprowadzone badania pokazały, skąd przyjeżdża młodzież by podjąć studia w Lublinie. Projekt realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka na Politechnice Lubelskiej oraz geografia i geoinformatyka na UMCS chcący … Czytaj dalej

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina z przedstawicielami lokalnego biznesu!

14 listopada odbyło się V posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. Było to zarazem pierwsze spotkanie Rady w składzie poszerzonym o przedstawicieli lubelskiego biznesu oraz organizacji okołobiznesowych.  – Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina stanowi platformę współpracy oraz wymiany doświadczeń międzyinstytucjonalnych, których celem jest umożliwienie rozwoju ekosystemów gospodarczych w naszym mieście. Wsparcie dotychczasowej działalności akademickiego gremium przez przedstawicieli lokalnego biznesu i organizacji okołobiznesowych daje zupełnie nowe … Czytaj dalej

Lublin włącza się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

Już dzisiaj (14 listopada), rusza 15. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – wydarzenia promującego świadomy rozwój i aktywną postawę w każdej sferze życia. W tym roku jego hasłem przewodnim jest Elastyczność bez granic. Do 20 listopada, mieszkańcy Lublina mogą wziąć udział w prelekcjach, spotkaniach i warsztatach. – Wspieranie kultury przedsiębiorczości, budowanie zainteresowania działalnością gospodarczą oraz wyposażanie zainteresowanych w niezbędne kompetencje jest procesem wieloletnim. Dlatego systematycznie … Czytaj dalej

Uptime Development

Lublin postrzegany dziś jest jako kluczowa lokalizacja IT w Polsce Wschodniej. Jedną z firm, która dostrzegła potencjał biznesowy i gospodarczy Lublina jest Uptime Development. Zapraszamy na wywiad z prezesem firmy, Michałem Jankowskim, w którym opowiada o początkach firmy oraz o tym dlaczego zdecydowali się otworzyć jedno ze swoich biur w Lublinie. Zacznijmy od tego czym jest Uptime Development? Jakie były Wasze początki i jak znaleźliście się w Lublinie? Uptime Development powstało … Czytaj dalej

Trwa nabór partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022

Czym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości? Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku w listopadzie obecnie w 180 krajach. Każdego roku organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania startupów, powrotu na rynek … Czytaj dalej