Coraz bliżej budowy Dworca Metropolitalnego

W czwartek (24 września 2020 r.) Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisali umowę o dofinansowanie nowoczesnego Dworca Metropolitalnego.

Wartość projektu to około 300 milionów złotych. Ponad 173 miliony złotych Miasto Lublin otrzymało ze środków unijnych. Projekt, oprócz stworzenia nowoczesnego budynku Dworca Metropolitalnego, zakłada również rewitalizację obszarów przydworcowych i stworzenie nowej przestrzeni miejskiej zarówno dla mieszkańców jak i osób podróżujących.

Sam dworzec ma za zadanie obsługiwać autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. Wokół samego dworca powstanie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu.

„W Lublinie powstanie nowoczesny obiekt na miarę wyzwań XXI wieku: energooszczędny, wykorzystujący naturalne, odnawialne źródła energii. Dworzec Metropolitalny z pewnością będzie wizytówką miasta. To nasza priorytetowa inwestycja najbliższych lat, ważna zarówno dla mieszkańców Lublina, jak i całego regionu – w jednym miejscu połączy bowiem komunikację autobusową miejską i pozamiejską z kolejową. Mam nadzieję, że już w 2022 roku skorzystamy z zupełnie nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od dawna. Dzisiejszy dzień to ważny moment, z punktu widzenia prowadzonej przez Miasto konsekwentnej polityki transportowej” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zdobyte fundusze pozwolą na budowę nowoczesnego dworca, który stanie się centrum komunikacyjnym regionu. Jest to kluczowy i największy tego typu projekt realizowany przez Miasto Lublin.

Wybudowanie dworca wiąże się z powstaniem multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego system transportu wewnętrznego Lublina oraz obszaru województwa z transportem regionalnym i dalekobieżnym.

Modernizacji doczekają się również pobliskie ulice, a nowy wygląd otrzyma plac Dworcowy.

Inwestycja ma zostać zrealizowana pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową.