Oczyszczalnia Ścieków „Hajdów” zasilana elektrownią fotowoltaiczną

W środę (2 września 2020 r.) oficjalnie zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”. Instalacja składa się z 6552 paneli monokrystalicznych, które zostały rozmieszczone na obszarze ok. 4 hektarów.

Energia wytwarzana przez odnawialne źródła może zaspokoić nawet 70% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Oznacza to, że lubelski MPWiK może oszczędzić nawet 850 tys. złotych.

Jestem ogromnie dumny z tej inwestycji. Wpisuje się w dynamiczny rozwój miasta i pokazuje, że nasze spółki świetnie inwestują uzyskując bardzo dobry efekt ekonomiczny, a w tym przypadku również ekologiczny – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych brutto. Zarząd miejskiej oczyszczalni spodziewa się zwrotu kosztów najpóźniej w ciągu 6-7 lat. Taki plan zakłada obecne ceny energii, które z czasem mogą ulec zmianie. Jeżeli cena za energię wzrośnie, zwrot nastąpi wcześniej.

Biorąc pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku, roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł – powiedział  Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. W przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen energii w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe – dodaje prezes

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Budowa rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 tony. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.