Przedsiębiorcze Dzieciaki

Miasto Lublin nie tylko dba o wspieranie obecnie działających w mieście przedsiębiorców, ale również o przyszły krajobraz gospodarczy miasta. Z tego powodu zainicjowano projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki”, który ma uczyć i zachęcać do zachowań przedsiębiorczych najmłodsze pokolenia lublinian.

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Dzięki wsparciu merytorycznemu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS dzieci w wieku 6-10 lat, pod przewodnictwem biznesowego Koziołka, będą brały udział w warsztatach, na których poznawać będą różne obszary przedsiębiorczości. Będą miały też okazję na własne oczy zobaczyć, jak od środka wygląda praca w lubelskich firmach, które również zaangażowały się w projekt. Mamy nadzieję, że dzięki temu w lubelskich przedsiębiorczych dzieciakach zaszczepi się odwagę do realizacji własnych celów i marzeń związanych z przyszłym życiem zawodowym oraz rozwinie się zmysł kreatywności i innowacyjności. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego – Gali. Podczas tego wydarzenia każda grupa dzieci połączy elementy wcześniej przygotowanej na zajęciach makiety, która ostatecznie utworzy mapę gospodarczą Lublina oraz otrzyma drobny upominek.

Projekt z roku na rok z cieszy się coraz większą popularnością, zarówno Placówki oraz Firmy bardzo chętnie włączają się w jego realizację. W chwili obecnej odbyły się następujące edycje: 2018 r. – pilotaż, 2019, 2020 edycja przerwana przez Covid-19; kontynuacja w 2021. W 2022 rozpoczynamy kolejną edycję projektu.

W związku z powyższym co raz więcej najmłodszych mieszkańców Lublina ma okazję do zaprzyjaźnienia się z przedsiębiorczością, czego efekty będziemy mieli okazję zobaczyć za kilka-kilkanaście lat, gdy tak przygotowani młodzi ludzie wejdą na rynek pracy lub zaczną otwierać własne firmy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: Przedsiębiorcze Dzieciaki    

Organizatorzy projektu:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Współfinansowany z Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.