„Przedsiębiorcze Dzieciaki” także w Ukrainie

Inicjatywa uczenia dzieci podstaw przedsiębiorczości realizowana przez Miasto Lublin i UMCS pod nazwą „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wykracza poza granice Polski. Na podstawie dotychczasowej, owocnej współpracy z Lublinem, miasto Łuck zaproponowało wspólną realizację pilotażowej, międzynarodowej edycji projektu, odbywającej się jednocześnie w dwóch miastach: w Lublinie i Łucku.

Przedsiębiorcze Dzieciaki w Łucku

– W Lublinie od lat stawiamy na edukację przedsiębiorczości i widzimy realne efekty prowadzonych działań. „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to projekt szczególny, cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony szkół, jak i przedstawicieli biznesu. Jesteśmy dumni, że nasz sukces został zauważony za granicą, a Lublin staje się międzynarodową inspiracją w kreowaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Łuck to nasze miasto partnerskie, cieszę się, że nasza współpraca się rozwija, tym razem na płaszczyźnie edukacyjnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w obu miastach będzie realizowany równolegle, w oparciu o te same założenia. Zgodnie z opracowanymi przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konspektami, w ramach projektu odbędą się spotkania warsztatowe ze studentami, wizyty studyjne w firmach oraz spotkania z przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Dzieciaki z Łucka odwiedzą lokalne firmy poznając gospodarczy aspekt miasta. Co ciekawe, w przypadku obu miast dzieci będą miały szansę zapoznania się z działalnością firmy Modern Expo, która posiada siedzibę zarówno w Lublinie, jak i w Łucku. Indywidualnym, różnym w każdym mieście elementem będą maskotki projektu. W Łucku odpowiednikiem lubelskiego Koziołka-Biznesmena będzie klikon miejski (w języku ukraińskim zwany klykun), który, podobnie jak koziołek w przypadku Lublina, jest symbolem miasta.

– Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzbudził nasze zainteresowanie przede wszystkim kreatywnym, ale i praktycznym podejściem do edukacji przedsiębiorczości oraz możliwością nawiązania międzynarodowych kontaktów. Kluczowe w podjęciu współpracy było dla nas to, że projekt przynosi wymierne efekty. Działalność naszej organizacji pozarządowej idealnie wpisuje się w cele tej inicjatywy – mówi Anna Olkhova, Prezeska Fundacji „Efekt Dziecka”.

Koordynatorem działań miejskich w Łucku jest Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Łuck we współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki. Organizacja pozarządowa „Efekt Dziecka”, która jest inicjatorem wdrożenia projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w Łucku, po pomyślnej realizacji pilotażowej edycji, planuje przedstawić ją jako dobrą praktykę także w innych miastach Ukrainy.

– Wierzymy, że wspólne wysiłki i praca w ramach projektu zbuduje długofalowe i strategiczne partnerstwo pomiędzy przedstawicielami środowisk biznesowych i instytucji edukacyjnych – mówi Borys Smal, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Łuck, miejski koordynator projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w Łucku.

Miasto Lublin współpracuje z miastem Łuck od 2005 r. realizując wspólne projekty transgraniczne w dziedzinie kultury, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk transgranicznej współpracy akademickiej, urzędy miast Łuck i Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie aktywnie współpracują z Fundacją „Efekt Dziecka”, działającą na rzecz innowacyjnego rozwoju edukacji dzieci w Ukrainie.