Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Prezentacja raportu „Potencjał inwestycyjny Lublina”

Przygotowany przez Antal, Cushman&Wakefield i Vastint cykl raportów BEAS przedstawił pozytywny wizerunek inwestycyjny Lublina na tle innych polskich miast. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowana została pełna analiza potencjału naszego miasta.

Tytuł zastępczy

Podstawą do sporządzenia raportów „Business Environment Assesment Study” była analiza subiektywnej oceny biznesowej inwestorów z branży usług dla biznesu. Ankietowani przedsiębiorcy z wybranych polskich miast – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Trójmiesta, Szczecina, a także Lublina. Respondentami w badaniu byli decydenci w firmach prowadzących działalność w Polsce, czyli prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy departamentów. Dodatkowo raport został wzbogacony o twarde dane z rynku (koszty życia, stawki nieruchomości biurowych, wynagrodzenia oferowane przez pracodawców).

Miasta oceniono w siedmiu kategoriach. Lublin okazał się liderem dwóch kategorii, „Nieruchomości” i „Potencjał zatrudnienia”, a w kategorii „Potencjał edukacyjny” zajął drugie miejsce. Ostatecznie zyskał najlepsze noty wśród wszystkich badanych polskich miast. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Lublin atrakcyjny dla inwestorów według raportu BEAS”.

Dziś odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele firm Antal, Cushman&Wakefield oraz Vastint zaprezentowali pełną wersję raportu na temat potencjału inwestycyjnego Lublina dla branży usług dla biznesu. Zwrócono uwagę, że miasto nie bywa zazwyczaj pierwszym wyborem inwestorów. Tu warto jednak zaznaczyć, że mimo to znajduje się w grupie topowych potencjalnych lokalizacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Często wygrywa z miastami takimi jak Katowice, Łódź czy bułgarska stolica Sofia. W raporcie znalazły się ponadto dane o sytuacji na rynku pracy. Według analiz wiodącymi językami w lubelskich centrach usług dla biznesu są angielski i polski. W Lublinie już w 2018 roku działały 64 firmy z branży IT/BPO, w których łącznie zatrudnionych było 6700 osób.

- Jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze lokalizacji inwestycji z branży nowoczesnych usług dla biznesu jest wysoka jakość życia w Lublinie, która została potwierdzona w wielu raportach branżowych. Raport firmy Antal jest kolejnym dowodem na to, że udało nam się w Lublinie skutecznie zrealizować cele postawione w Strategii Rozwoju na lata 2013-2020. Potencjał inwestycyjny miasta rośnie z roku na rok. Lublin uzyskał bardzo wysokie miejsce w raporcie o stanie miast BEAS, pomimo trwającej jeszcze modernizacji dostępności komunikacyjnej. A to jest jeden z głównych czynników przyciągających inwestorów do Lublina. Jestem pewien, że jak tylko udrożnione zostaną połączenia drogowe na trasach północ (Warszawa) oraz południe (Rzeszów), a dostępność komunikacyjna miasta jeszcze bardziej się zwiększy, nasze miasto będzie liderem w większości kategorii tego prestiżowego rankingu – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W kategorii „Infrastruktura” autorzy wyróżniają świetnie funkcjonującą lubelską komunikację miejską, która dysponuje jednym z najbardziej ekologicznych taborów w Polsce. Poza tym zauważono znaczą poprawę dostępności komunikacyjnej miasta – otwarcie obwodnicy, budowę dróg ekspresowych S17 i S19 oraz rozwój Portu Lotniczego Lublin. Choć respondenci badania najniższą notę przyznali infrastrukturze rowerowej, sami eksperci podkreślają, że Lublin posiada największy w kraju system rowerów miejskich.

Analiza zawarta w raporcie jasno wskazuje, że Lublin jest miastem o wysokiej jakości życia. Na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo, oferta edukacyjna i kulturalna, a także lokalny system opieki zdrowotnej. Poza tym autorzy raporty „Potencjał inwestycyjny Lublina” zestawili ceny wynajmu mieszkania, akademika oraz miesięcznego biletu komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach. Lublin znalazł się wśród tych, w których koszty utrzymania należą do najniższych.

Jedną z mocnych stron Lublina jest według raportu również powierzchnia biurowa w mieście – zwłaszcza jej dostępność i jakość, a w drugiej kolejności także atrakcyjność cenowa. W kategorii „Wsparcie administracji publicznej” doceniono z kolei łatwą komunikację z jej przedstawicielami, a także wsparcie w procesie inwestycji. Lublin został oceniony wysoko pod względem potencjału edukacyjnego, rozumianego jako dostępność przyszłych pracowników, tak pod względem uczelni wyższych, jak i szkół średnich i zawodowych. To wiąże się z potencjałem zatrudnienia – według respondentów w Lublinie równie łatwo jest pozyskać kadrę niższego, jak i kadr wyższego oraz średniego szczebla o kompetencjach lingwistycznych czy analitycznych i finansowych.

Najniższe noty Lublin otrzymał w kategorii potencjału biznesowego. Autorzy przez to sformułowanie rozumieją nasycenie lokalnego rynku firmami konkurencyjnymi. Nasze miasto znalazło się w połowie skali. Niska konkurencyjność w branży to jasny sygnał, że lubelski rynek jest wciąż chłonny i dynamiczny. Coraz wyraźniejszy natomiast jest już trend migracji zawodowej wysoko wykwalifikowanych specjalistów między obecnymi w Lublinie firmami z branży IT/BPO.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta