SDS Optic na rynku NewConnect ze swoją przełomową technologią inPROBE

SDS Optic S.A. to pierwszy lubelski start-up z branży biotechnologicznej, który zadebiutował na rynku NewConnect. Rozwijana przez firmę innowacyjna mikrosonda światłowodowa inPROBE do diagnostyki raka piersi w czasie rzeczywistym doskonale wpisuje się w jej misję: zwiększenie przeżywalności chorych na raka o 30% do 2030 roku! Oto imponująca historia firmy opowiedziana przez zarządzający nią zespół.

Opowiedzcie nam proszę trochę więcej o swoim kluczowym produkcie „inPROBE”. Co było powodem jego stworzenia?

Marcin Staniszewski: Każdego roku na raka umiera prawie 10 milionów ludzi. Rak piersi wyprzedził już raka płuc jako najczęściej diagnozowany nowotwór na świecie. Co roku odnotowuje się około 1,7 mln nowych zachorowań i prawie pół miliona zgonów. Obecnie metody diagnostyczne są bardzo skomplikowane i czasochłonne. Niemożliwe jest także całkowite wykluczenie błędów ludzkich. Diagnostyka wymaga pobrania próbek tkanek za pomocą inwazyjnej i kosztownej biopsji, a następnie przeprowadzenia analizy laboratoryjnej, na której wyniki czeka się niekiedy tygodniami. Dzięki technologii inPROBE dokładne wyniki występowania konkretnego biomarkera nowotworowego bez konieczności pobierania tkanki można uzyskać już w ciągu kilkunastu minut. Dla pacjenta oznacza to znacznie mniej bólu i stresu związanego z biopsją i oczekiwaniem na wyniki. Technologia inPROBE może być wykorzystywana zarówno w diagnostyce nowotworów, jak i w monitorowaniu skuteczności terapii w czasie rzeczywistym i w stanie naturalnym (in vivo).

Ogromne gratulacje z okazji debiutu na NewConnect! Patrząc nieco w przyszłość pojawia się pytanie: czy spółka rozważa wejście na rynek regulowany GPW?

Mateusz Sagan, MBA: Dziękuję! To był wielki sukces naszej spółki. Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby jak najlepiej przygotować się do nowej roli – emitenta na rynku. Wszyscy w naszym zespole wykonali świetną pracę, dzięki czemu zrealizowaliśmy dokładnie to, co obiecywaliśmy.

Wejście na główny parkiet giełdy jest oczywiście jednym z naszych przyszłych celów, ale zanim to nastąpi, koncentrujemy się na zaplanowanych kamieniach milowych, badaniach klinicznych inPROBE oraz dalszej komercjalizacji naszej technologii.

Jak wyglądał proces wchodzenia na rynek NewConnect? Co stoi za sukcesem spółki?

dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL: Jak już wspomniał Mateusz, przygotowania trwały od wielu miesięcy, ale tak naprawdę cały proces zaczął się znacznie wcześniej, kiedy w połowie 2013 roku założyliśmy start-up. Naszą wartość budujemy od samego początku, konsekwentnie realizując małe kamienie milowe.

SDS Optic S.A. to przede wszystkim ludzie. Udało nam się stworzyć wyjątkowo interdyscyplinarny zespół składający się z uznanych ekspertów w dziedzinie optoelektroniki, biologii molekularnej, inżynierii medycznej, immunochemii oraz nauk pokrewnych.

Zawsze kierowało nami głębokie poczucie sensu naszej misji i wizji: zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. Nasi pracownicy podzielają tę pasję. Wszystkich nas napędza wspólna idea.

Co skłoniło Was do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w Lublinie?

Marcin Staniszewski: Pomysł na sondę światłowodową inPROBE narodził się w Stanach Zjednoczonych. Razem z żoną pracowaliśmy i mieszkaliśmy tam przez wiele lat, jednak nasz start-up zdecydowaliśmy się założyć tutaj, w Polsce. Jesteśmy bardzo przywiązani do naszego kraju i wierzymy, że Lublin jest świetnym miejscem do prowadzenia globalnego biznesu. Miasto oferuje niezbędną infrastrukturę technologiczną, łatwy dostęp do puli talentów naukowych oraz ogromne wsparcie ze strony lokalnych organizacji, firm, a także zwykłych ludzi.

Czy może nam Pani opowiedzieć nieco więcej o Państwa współpracy z lubelskim środowiskiem medycznym i biznesowym?

dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL: Oczywiście. Od lat jesteśmy dumnym członkiem Klastra Lubelska Medycyna, od którego otrzymaliśmy (i nadal otrzymujemy) wiele wsparcia w drodze do sukcesu. Mieliśmy okazję współpracować z wieloma firmami z lubelskiego środowiska medycznego. Jesteśmy w stałym kontakcie z uczelniami i jednostkami naukowymi w regionie, w tym z uniwersyteckimi szpitalami onkologicznymi.

Jak wygląda struktura firmy? Czy ostatni sukces oznacza, że planują Państwo również zwiększenie zatrudnienia?

Mateusz Sagan, MBA: Tworzymy zwinną strukturę firmy. Każda osoba z naszego zespołu może swobodnie rozmawiać z kadrą zarządzającą. W naszej Grupie zatrudniamy ponad 30 specjalistów z rozległych obszarów naukowych i biznesowych, i ta liczba wciąż rośnie. Przewidujemy, że konsekwentne zdobywanie kolejnych kamieni milowych w naszym rozwoju będzie się wiązało z naturalną koniecznością rozbudowy potencjału i zwiększenia liczby pracowników.

Na koniec chcielibyśmy zapytać o priorytety i cele, jakie SDS Optic stawia sobie w najbliższej przyszłości?

Marcin Staniszewski: Najbliższe lata będą dla nas bardzo pracowite. Początek 2022 roku łączy się z badaniami klinicznymi inPROBE w HER2+ dodatnim nowotworze piersi. Wkrótce, w siedzibie firmy w Lublinie, uruchomimy własną produkcję jednorazowych mikrosond światłowodowych, które stanowią część zestawu diagnostycznego inPROBE.

Mateusz Sagan. MBA: Chcemy wprowadzić nasze urządzenie na rynek międzynarodowy, dlatego najbliższy czas oznacza dla nas wybór odpowiedniego partnera M&A i poszukiwanie najlepszego partnera korporacyjnego, a także regularne uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach branżowych.

Jesteśmy teraz spółką giełdową i chcemy utrzymywać pełną przejrzystość naszych działań. Kładziemy duży nacisk na rzetelną komunikację, dlatego zamierzamy podążać w tym kierunku i być do pełnej dyspozycji tych, którzy nam zaufali.

Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!