Vistra – wiodący dostawca usług korporacyjnych i administrator funduszy inwestycyjnych

Vistra jest globalnym dostawcą usług korporacyjnych i administratorem funduszy. W pracy skupiają się na wskazywaniu klientom jak funkcjonować w oparciu o pewność siebie i szybko wykorzystywać pojawiające się na rynku szanse. Zatrudniają ponad 5000 profesjonalistów w ponad 45 jurysdykcjach, umożliwiając podmiotom prawnym na całym świecie inteligentniejszą pracę, szybszy rozwój, odpowiedzialne działanie, ochronę kapitału i skalowanie ponad granicami.

Oddział Vistra w Polsce powstał w 2004 roku, aby pomagać zagranicznym inwestorom w wejściu na tutejszy rynek oraz na bieżąco wspierać ich w zarządzaniu aktywami i podmiotami operacyjnymi.

Zespół Vistra w Polsce liczy ponad 500 pracowników, którzy pracują w pięciu biurach: w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. Wykwalifikowana i doświadczona kadra świadczy kompleksowe usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe, wejścia na rynek oraz administrowania funduszami dla klientów z różnych sektorów, w tym nieruchomości, technologii, funduszy inwestycyjnych, farmacji, zielonej energii i odnawialnych źródeł energii.

Kiedy Vistra pojawiła się w Lublinie i co przesądziło o tej decyzji?

Vistra w Lublinie działa od 2018 roku. Czynników, które decydowały o wejściu na ten rynek było kilka. Dla prowadzenia naszego biznesu istotnym było i jest rozbudowane zaplecze akademickie. Wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału pozwoliło nam na szybki rozwój lubelskiego biura. Obecnie zatrudniamy około 130 osób i wciąż chcemy się rozwijać. Zależy nam na tym, aby wykwalifikowana kadra miała możliwość znalezienia pracy tu na miejscu. Warto również wspomnieć o pomocy, jaką oferuje miasto Lublin w rozpoczęciu działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie. Jego przedstawiciele aktywnie uczestniczą w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, zachęcając do ulokowania swoich środków w naszym regionie i prowadzenia operacji biznesowych właśnie tutaj. Jako ciekawostkę dodam, że na przełomie 2017 i 2018 roku, kiedy Vistra dopiero rozglądała się za odpowiednią lokalizacją dla swojego biura w Lublinie, wszystkie spotkania odbywały się, dzięki uprzejmości magistratu, w jego siedzibie.

Jednym z kryteriów, które przesądziło o otwarciu biura w Lublinie było zaplecze uniwersyteckie. W jakim stopniu korzystacie z niego Państwo obecnie?

Potencjał istniejącego w Lublinie zaplecza uniwersyteckiego jest gigantyczny. Jeszcze jako student Wydziału Ekonomicznego (WE) UMCS pamiętam, jak przyjeżdżali do nas przedstawiciele warszawskich firm, którzy zachęcali do składania CV i przenoszenia się do stolicy. Z tego powodu jako miasto traciliśmy gros wykwalifikowanych absolwentów. Nie tylko Vistra, ale coraz szersza grupa przedsiębiorców, zauważa korzyści, płynące z lokalnych możliwości. Dlatego spółki otwieraj w Lublinie swoje oddziały, bądź zatrudniają w oparciu o pracę zdalną. My w lubelskim oddziale Vistra zdecydowaliśmy się nie czekać na studentów/absolwentów, tylko sami wyszliśmy po nich. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi uczelniami. Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których zapoznajemy studentów z nasza firmą, tłumaczymy sposób, w jaki działamy, czy opisujemy ścieżkę rekrutacyjną. Prowadzimy także zajęcia na WE UMCS, na których przekazujemy słuchaczom praktyczną wiedzę na temat rachunkowości i podatków. W przyszłym roku akademickim uruchomimy też podobne zajęcia na WSPiA. Dzięki takim inicjatywom staliśmy się rozpoznawalnym pracodawcą w środowisku akademickim. W czasie minionych wakacji po raz pierwszy uruchomiliśmy nasz autorski program Extreme Fast Track (EFT), w którym udział wzięło 21 osób (absolwentów szkół wyższych i studentów ostatnich lat studiów). Program opierał się na intensywnych miesięcznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, podatków, obsługi Excela, programu księgowego czy też stosowanych w Vistra procedur i polityk. Projekt okazał się sukcesem. Po podsumowaniu wyników programu zdecydowaliśmy się zatrudnić wszystkich uczestników. Latem 2023 roku planujemy rozpocząć kolejną edycję projektu.

Wspomniał Pan, że w Lublinie pracuje 130 osób, kto stanowi trzon zespołu i jaki zakres usług świadczy lubelski oddział?

Obecnie, w skład kadry zarządzającej, łącznie ze mną, wchodzą 4 osoby. Warto podkreślić, że każdy z nas jest absolwentem lubelskiej uczelni, co tylko udowadnia, że w Lublinie też można z powodzeniem rozwijać swoją karierę. Zakres usług, które świadczone są przez lubelskie biuro Vistra to obsługa księgowa spółek (15 zespołów księgowych) oraz kadrowo-płacowa (3 zespoły). Rozbudowujemy również departamenty: prawny oraz doradztwa podatkowego.

Jak duży wkład wnosi lubelski oddział do działalności Vistry w Polsce?

Lubelski oddział jest największym biurem regionalnym Vistra w Polsce w każdej liczącej się kategorii (wielkość obrotu, liczba obsługiwanych firm, poziom zatrudnienia). Pracownicy w Lublinie tylko w samym departamencie księgowości świadczą usługi dla około 200 podmiotów, co generuje niemal 30% przychodów całej Vistra Polska.

Jak Pan ogólnie widzi rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu?

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach. Już nie mówimy o outsourcingu przez pryzmat pojedynczych procesów. W dzisiejszych czasach firmy czy inwestorzy poszukują usługi kompleksowej, dzięki której w jednym miejscu bedą w stanie uzyskać wsparcie dla wszystkich działań niebędących trzonem ich biznesu. Mając na względzie fakt, że tendencje do efektywniejszego zarządzania swoimi zasobami dotyczą coraz szerszego grona firm, już nawet nie tych największych, ale sektora MŚP również, bez wątpienia mogę powiedzieć, że w najbliższych latach rozwój branży będzie równie dynamiczny, co teraz. Ponadczasowym wydają się słowa Henry`ego Forda z 1932 roku : „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”.

Czy postępująca robotyzacja użytkowa sprawi, że kiedyś roboty zastąpią pracę ludzką całkowicie?

Pół wieku temu księgowało się ręcznie, używało się papierowych obrotówek. Następnie przyszła era komputeryzacji – ręcznie wprowadzało się dokumenty do systemu. Kolejnym krokiem było pojawienie się zintegrowanych programów do obsługi zasobów firm (m. in. księgowości), tzw. ERP. Do tego doszły: oprogramowanie OCR i elektroniczny obieg dokumentów. To wszystko sprawiło, że charakter pracy, obsługiwane procesy oraz wydajność w ciągu ostatnich dekad niezwykle się zmieniły. A mimo wszystko ludzie jak pracowali w księgowości, tak dalej pracują. Podobnie jest w innych sektorach. Postępująca robotyzacja i automatyzacja, zmieniają nasze życie codzienne i zawodowe. Pewne działania zanikają, są zastępowane przez komputery, roboty, ale w ich miejsce wchodzą nowe obszary, dla których potrzebni są pracownicy. Cała branża IT na tym korzysta, a my z perspektywy Lublina i Lubelskiej Wyżyny IT doskonale to rozumiemy. Dopóki w danej dziedzinie niezbędne są decyzje człowieka, to roboty nie zastąpią ludzi, raczej usprawnią naszą pracę, otworzą możliwości i wygenerują potrzeby.

Co samorząd może zrobić, aby pomóc takim firmom jak Vistra rozwijać się w Lublinie?

Wydaje się, że pytanie powinno brzmieć: „Co samorząd zrobił, bądź już robi….”. A robi naprawdę dużo. Jak już wspominałem wcześniej, początki Vistry w Lublinie to wiele spotkań z przedstawicielami urzędu miasta, potencjalnymi pracownikami w siedzibie magistratu, pomoc w szukaniu odpowiedniej powierzchni dla biura. Nawiązanie współpracy z lubelskimi uczelniami to też ogromna zasługa pracowników Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości. Sam Prezydent Miasta, dr Krzysztof Żuk, bardzo aktywnie uczestniczy w budowie przyjaznego ekosystemu, w którym firmy wraz z uczelniami przy wsparciu samorządu budują atrakcyjność lokalnego rynku w kontekście pozyskiwania nowych inwestorów.