Oferty pracy dla obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym, Urząd Miasta Lublin zbiera informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w mieście Lublin lub w województwie lubelskim.

Oferty pracy dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, oprócz pomocy medycznej, rzeczowej czy transportowej, muszą mieć dostęp do rzetelnych informacji, a zgromadzone w jednym miejscu oferty pracy dadzą taką możliwość. W związku z tym Urząd Miasta Lublin zachęca wszystkich pracodawców do zgłaszania się poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/94h2p

W formularzu, oprócz krótkiego opisu firmy, pracodawca może określić profil poszukiwanych pracowników, a także wskazać formy dodatkowego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić pracownikom i/lub ich rodzinom.

Wszystkie oferty zostaną przetłumaczone na język ukraiński i docelowo (wraz z danymi kontaktowymi) umieszczone na stronie: www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina

Więcej informacji:
Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
e-mail: biznes@lublin.eu
tel. +48 81 466 25 08