PARP otworzył kolejną edycję programu „Internacjonalizacja MŚP”

Dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne do 800 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę: w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć m.in. na:

•    usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
•    usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
•    udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
•    nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Start składania wniosków – 18 października 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 22 grudnia 2021

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie PARP.