Wsparcie w ekspansji na rynek Słowenii. Misja gospodarcza połączona z udziałem w Polsko-Słoweńskim Forum Gospodarczym i Konferencji GoDigital

Wsparcie finansowe i organizacyjne dla małych i średnich firm, działających w branżach: ICT, cyberbezpieczeństwo, E-commerce, zielone technologie, start-up oferuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Celem wyjazdu jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

Termin nadsyłania wniosków upływa 27 października 2021 r.  o godz. 12:00.

Uwaga ! Do wyjazdu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku słoweńskim.

Maksymalna liczba uczestników wyjazdu to 10 przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty znajdują się na stronie organizatora.