Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Wytyczne w sprawie zasad udzielania pomocy przedsiębiorcom

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie opublikował wytyczne w sprawie zasad udzielania pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, których działalność dotknięta dostała skutkami ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

Tytuł zastępczy

W dokumencie czytamy, że pomoc dotyczy Dzierżawców oraz Najemców nieruchomości, lokali lub pomieszczeń pozostających w zarządzie ZNK stanowiących własność Gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Pomoc udzielana jest na wniosek dzieżawcy/najemcy.

Warto zaznaczyć, że nie dotyczy ona podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji budżetu miasta. Pomoc nie przysługuje również podmiotom, które utraciły tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

- obniżenie o 90% stawki czynszu za najem/dzierżawę lokalu użytkowego od wskazanego dnia do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu epidemicznego

- obniżenie o 50% czynszu za dzierżawę terenu lub korzystanie z mienia Gminy Lublin dla celów reklamy za okres trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

- rozłożenie na wskazaną liczbę rat czynszu za wybrany okres

- odroczenie terminu płatności czynszu za wskazany okres

- zawieszenie płatności rat ugody do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

We wniosku należy wskazać podstawę udzielenia wsparcia oraz udokumentowanie spadku przychodów. 


Dokładne wytyczne w sprawie zasad udzielania pomocy, jak również sam wniosek dostępne są na stronie www.znk-lublin.pl w zakładce „Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych” oraz „Wniosek i oświadczenie – załącznik nr 1”.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta