Miasto Lublin rozwija kompetencje przedsiębiorcze lubelskiej młodzieży!

Z początkiem lutego rozpoczynamy drugą edycję projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, który jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem projektu jest wsparcie postaw i rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród lubelskiej młodzieży. W zeszłorocznej edycji projektu udział wzięło łącznie około 280 uczennic i uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych. Licealiści i licealistki stworzyli 35 projektów doradczych z zakresu promocji marki firmy lub jej produktu w mediach społecznościowych, odbyli szereg wizyt studyjnych i spotkań, w tym z twórcami z sektora kreatywnego – agencjami marketingowymi, PR-owymi i studiami graficznymi i animacji. Udział w projekcie daje młodzieży możliwość współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami, która niejednokrotnie jest ich pierwszym doświadczeniem i bezpośrednim spotkaniem z biznesem.  

Grafika projektowa. Zdjęcie w czarnej ramce. Po lewej stronie młoda brunetka z plecakiem na plecach. W ręku trzyma zeszyty i notes. Po prawej stronie grafiki napis zachęcający do udziału w projekcie.

Jako Europejska Stolica Młodzieży chcemy trwałej zmiany w polityce młodzieżowej i tworzenia miasta otwartego i sprzyjającego budowaniu przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dlatego szczególne znaczenie mają działania edukacyjne, kreujące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Projekt Przedsiębiorcza Młodzież, tworzony z przedstawicielami różnych gałęzi biznesu, to wzorcowy przykład tego, jak kształtować postawy niezbędne w późniejszym życiu zawodowym. Cieszę się, że wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej już po raz drugi przystępujemy do projektu dającego możliwość zdobycia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, poznania gospodarczej strony miasta i perspektyw zawodowych, jakie daje Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin. Do udziału w projekcie może przystąpić chętna i zmotywowana do udziału w zadaniach projektowych grupa uczniów i uczennic z danej szkoły (max. 35-osobowa), reprezentowana w trakcie trwania projektu przez nauczyciela. W tegorocznej edycji projektu zaplanowane są następujące aktywności: specjalistyczne warsztaty realizowane przez pracowników dydaktycznych UMCS, wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, jak również Konkurs z nagrodami na najlepszy projekt doradczy, zrealizowany dla firmy partnerskiej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą też udział w warsztatach medialnych z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych, organizowanych przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dla chętnych uczniów i uczennic przewidziana jest również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS.

Ogromny sukces pierwszej edycji projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta Lublin, zachęcił nas do kontynuacji tego przedsięwzięcia. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w nowej edycji projektu wszystkich uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w sposób szczególny troszczy się o podnoszenie kompetencji studentów poprzez przekazywanie im wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w obszarze zawodowym i naukowym. Jestem przekonany, że dzięki takim projektom jak ten, już na wcześniejszych etapach edukacji możemy wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi. W roku, kiedy Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży, z jeszcze większą satysfakcją będę obserwować współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy lubelskimi przedsiębiorcami, a młodymi ludźmi, którzy już za moment wkroczą w dorosłość i będą samodzielnie realizować swoje plany i marzenia zawodowe – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS.

Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość przystąpienia, przez zrekrutowane do udziału w projekcie szkoły, do Konkursu w ramach programu Szkolne „Przestrzenie Kreatywne”, w którym nagrodą główną jest zrealizowanie zgodnej z oczekiwaniami uczniów przestrzeni szkolnej, będącej miejscem odpoczynku, spotkań z rówieśnikami, a także sprzyjającej rozwojowi ich zainteresowań. Dzięki wsparciu miasta Lublin realizacją przemiany przestrzeni szkolnej zajmie się z Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle.

Rekrutacja uczestników i partnerów projektu będzie odbywała się w terminie 1-8 lutego 2023 r. Do udziału w projekcie zgłaszać mogą się grupy szkolne poprzez swoich nauczycieli, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, w tym przedstawiciele przemysłów kreatywnych, dla których istotne jest wspieranie postaw przedsiębiorczych lubelskiej młodzieży, stającej u progu wejścia w dorosłe, zawodowe życie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie projektu.

Kontakt dla przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłów kreatywnych

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: monika.krol@lublin.eu

Kontakt dla placówek oświatowych

Magdalena Bis
Biuro Rozwoju Kompetencji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Tel.:+48 537 28 79
mail: p.mlodziez@umcs.pl