Cykl debat online: Innowacyjny rozwój Lublin

Już 29 czerwca, o godzinie 12.00, odbędzie się pierwsza debata z cyklu Innowacyjny rozwój Lublina. Zaproszeni goście: dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin oraz dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, porozmawiają o warunkach, jakie należy spełnić, by stymulować innowacyjny rozwój miasta.

Innowacyjny rozwój Lublina

Już 29 czerwca, o godzinie 12.00, odbędzie się pierwsza debata z cyklu Innowacyjny rozwój Lublina. Zaproszeni goście: dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin oraz dr hab. Zbigniew Pastuszak –  Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, porozmawiają o warunkach, jakie należy spełnić, by stymulować innowacyjny rozwój miasta. W jaki sposób samorząd i instytucje naukowe i badawcze przyczyniają się do tego rozwoju? Jakie czynniki budują potencjał innowacyjny miasta i wpływają na jego wzrost gospodarczy? Serdecznie zapraszamy do wysłuchania debaty!
Transmisja debaty na profilu Facebook Lublin Przedsiębiorczy


Cykl debat Innowacyjny rozwój Lublina organizowany jest przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z członkami Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W każdej z dyskusji udział wezmą członkowie Rady oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości – dr Mariusz Sagan, a moderatorem będzie dr Joanna Hołda z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Głównym celem działania nowej Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Lublin, jest dalsza integracja różnych podmiotów współtworzących akademickość oraz przestrzeń badawczo-rozwojową i społeczno-biznesową miasta w celu podejmowania wspólnych działań. Mają się one przekładać bezpośrednio na wzbogacenie Strategii Rozwoju Lublina 2030 o propozycje środowiska akademickiego, a pośrednio – na dalszy rozwój Lublina, jako silnego ośrodka akademickiego, z bogatymi relacjami międzynarodowymi i istotnym wkładem w rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu.

Innowacyjny rozwój Lublina - grafika debaty.